för tillväxt1_vit

Välkommen till Cordevo!

Vi är en ny konstellation på den svenska marknaden som stödjer företag i deras fortsatta utveckling mot tillväxt och lönsamhet. Vi arbetar med affärsutveckling, innovation och lönsamhetsförbättringar – samt med ledarskap till stöd för all förändring.

Cordevo består av seniora rådgivare med lång erfarenhet från såväl operativa ledarroller som komplexa konsultuppdrag. Vi vänder oss till ledningsgrupper, styrelser och affärsansvariga i alla branscher.

Ni hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, men våra kunder finns i hela landet.

Känns något bekant?

 • Den organiska tillväxten har planat ut
 • Startup-bolag tar vår affär
 • Vi upplevs som ett företag i mängden
 • Vårt innovationsarbete skapar inga värden
 • Det är svårt att omvandla goda idéer till innovationer
 • Vi är osäkra på vilka innovationer som behövs i framtiden
 • Vi känner oss vilsna inför digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 • Vår affärsmodell är inte långsiktigt hållbar
 • Vår försäljning drivs fortfarande enligt den gamla skolan
 • Vår verksamhet brottas med låg lönsamhet
 • Ledarskap är svårt i en snabbt föränderlig värld

Känns flera av dessa situationer igen?

Upptäck våra 4 arbetsområden:

Affärsutveckling

Vi betraktar affärsutveckling som en strategisk process, som långsiktigt säkrar företagets tillväxt, styrka och framtid.

Läs mer här

Innovation

Vi förbereder företag och organisationer för en okänd framtid genom att öka deras innovationsförmåga på ett hållbart sätt.

Läs mer här

Lönsamhets- förbättring

Vi har en stor verktygslåda för att åstadkomma lönsamhetsförbättringar… och har också gjort det i praktiken, flera gånger om.

Läs mer här

Ledarskap

Alla rådgivare på Cordevo har ledarbakgrund. Vi vet hur man utvecklar och inspirerar personal, och hur man leder i förändring.

Lär mer här