Ledarskap

”Att leda är att lyckas genom andra” – Knud Overö

Affärsutveckling

”Varje problem är en gåva – utan problem skulle vi inte växa” – Anthony Robbins

Innovation

”Värdet av en idé ligger i användningen av den” – Thomas Edison

Lönsamhet

”Lönsamhet uppstår när du gör allt annat rätt” – Yvon Chouinard

Tillsammans har Cordevos konsulter över 500 år av operativ erfarenhet, ofta i ledarroller, och mer än 150 år som rådgivare och konsulter.

Våra rådgivare kombinerar strategisk insikt med innovation och mångsidig operativ erfarenhet, för att stötta våra kunders tillväxt och långsiktiga förändring.

Låt oss hjälpa även er att skapa tillväxt och god lönsamhet. Ni är experter på er egen bransch; vi står för metoder, drivkraft och förändringsledning. Tillsammans åstadkommer vi resultat.

Ledarskap

Vi utvecklar ert ledarskap som en förutsättning till att lyckas med nästan vad som helst, såväl i den dagliga verksamheten som vid förändringar.
LÄS MER HÄR

Affärsutveckling

Vi stödjer utvecklingen av er affär i syfte att säkra ert företags tillväxt, styrka och framtid.
LÄS MER HÄR

Innovation
Vi ökar er grundläggande innovationsförmåga, och guidar er i arbetet med konkreta innovationer.
LÄS MER HÄR
Lönsamhet

Vi hjälper till att trimma verksamheten för att skapa lönsamhet och åstadkomma resultat.
LÄS MER HÄR

Hur kan vi hjälpa er?

Vår långa erfarenhet från tidigare operativa ledarroller och komplexa konsultuppdrag har bland annat lärt oss att:

  • Långsiktig ekonomisk tillväxt och en sund lönsamhet måste bygga på ekologisk och social hållbarhet.
  • Genomförandet av strategier och planer är ännu viktigare än den teori den bygger på och de papper de skrivs på.
  • Människan – ledare som medarbetare – och hennes drivkraft står i centrum för all utveckling, innovation och förändring.

Vi utgår från våra bostadsorter men våra kunder finns i hela landet, och vi följer dem gärna på uppdrag ut i världen.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om vad vi kan göra för er!

Utbilda dig med Cordevo

Mötas och leda(s) på distans

Mötas och leda(s) på distans

Detta är en kurs för dig som söker insikt och förståelse för den digitala kommunikationens möjligheter och begränsningar, som vill öka insikten för skillnaden mellan fysiska och digitala möten, och lägga grunden för eventuell fortsatt träning.
LÄS MER HÄR

Ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogrammet

Cordevo erbjuder ett ledarskapsprogram som kompletterar andra specifika insatser för tillväxt och resultat. Vi har valt att genomföra dem som skräddarsydda program för ett företag i taget med det extra syftet att stärka företagskulturen, bygga interna nätverk samt kunna adressera den unika situationen bättre och öppnare.
LÄS MER HÄR
Cordevo Workshop Positiv kommunikation

Yrkesrollen & Varumärket

Detta är en kurs för dig som söker ökad kunskap och insikt i vad en yrkesroll är, vilka ni behöver vara på arbetsplatsen, hur ni ska paketera er för att leva varumärket och vara den arbetsmiljö som optimerar allas kapacitet.
LÄS MER HÄR