Cordevos rådgivare kombinerar strategisk insikt med innovation och mångsidig operativ erfarenhet, för att stötta våra kunders tillväxt och långsiktiga förändring.

Våra arbetsområden

Affärsutveckling

Vi betraktar affärsutveckling som en strategisk process, som långsiktigt säkrar företagets tillväxt, styrka och framtid.

Innovation

Vi förbereder företag och organisationer för en okänd framtid genom att öka deras förmåga att innovera på ett hållbart sätt.

Lönsamhet

Vi har en stor verktygslåda för lönsamhetsförbättringar… och har också gjort det i praktiken, flera gånger om.

Ledarskap

Alla rådgivare på Cordevo har ledarbakgrund. Vi vet hur man utvecklar personal, och hur man leder i förändring.

Låt oss hjälpa även ert företag att skapa tillväxt och god lönsamhet.
Ni är experter på er egen bransch; vi står för metoder, drivkraft och förändringsledning. Tillsammans åstadkommer vi resultat.

Hur kan vi hjälpa er?

Vår långa erfarenhet från tidigare operativa ledarroller och komplexa konsultuppdrag har bland annat lärt oss att:

 • Långsiktig ekonomisk tillväxt och en sund lönsamhet måste bygga på ekologisk och social hållbarhet.
 • Genomförandet av strategier och planer är ännu viktigare än den teori den bygger på och de papper de skrivs på.
 • Människan – ledare som medarbetare – och hennes drivkraft står i centrum för all utveckling, innovation och förändring.

Ni hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, men våra kunder finns i hela landet.
Välkommen att kontakta oss för ett samtal om vad vi kan göra för er!

NYHET!

Mötas och leda(s) på distans

Cordevo erbjuder en kurs för dig som söker insikt och förståelse för den digitala kommunikationens möjligheter och begränsningar, som vill öka insikten för skillnaden mellan fysiska och digitala möten, och lägga grunden för eventuell fortsatt träning.

Utöver rådgivning i olika format erbjuder Cordevo även sammanhållna utbildningar:

Tjänsteaffärsutveckling

Denna kurs riktar sig till dig som vill stärka din kompetens kring synen på värdeskapande utifrån tjänstelogik. Här är begreppen vara och tjänst viktiga, men även hur dessa smälter ihop till en gemensam syn på värdeskapande som kallas tjänstelogik.

Ledarskapsprogram

Cordevo erbjuder ett ledarskapsprogram som kompletterar andra specifika insatser för tillväxt och resultat. Vi har valt att genomföra dem som skräddarsydda program för ett företag i taget med det extra syftet att stärka företagskulturen, bygga interna nätverk samt kunna adressera den unika situationen bättre och öppnare.

Individuell coaching

Cordevo erbjuder individuell coaching till stöd för ledare att utvecklas i sin roll och att åstadkomma goda resultat i de organisationer man verkar.

Känns några av dessa punkter bekanta?

 • Den organiska tillväxten har planat ut
 • Startup-bolag tar vår affär
 • Vi upplevs som ett företag i mängden
 • Vårt innovationsarbete skapar inga värden
 • Det är svårt att omvandla goda idéer till innovationer
 • Vi är osäkra på vilka innovationer som behövs i framtiden
 • Vi känner oss vilsna inför digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 • Vår affärsmodell är inte långsiktigt hållbar
 • Vår försäljning drivs fortfarande enligt den gamla skolan
 • Vår verksamhet brottas med låg lönsamhet
 • Ledarskap är svårt i en snabbt föränderlig värld

Hör av dig så hjälper vi er!

”Det är fullkomligt sant att du kan lyckas bäst och snabbast genom att hjälpa andra att lyckas”

― Napoleon Hill