Välkommen till Cordevo

Låt oss hjälpa även ert företag att skapa tillväxt och god lönsamhet.
Ni är experter på er egen bransch; vi står för metoder, drivkraft och förändringsledning. Tillsammans åstadkommer vi resultat.

Våra arbetsområden

Affärsutveckling

Vi betraktar affärsutveckling som en strategisk process, som långsiktigt säkrar företagets tillväxt, styrka och framtid.

Innovation

Vi förbereder företag och organisationer för en okänd framtid genom att öka deras förmåga att innovera på ett hållbart sätt.

Lönsamhet

Vi har en stor verktygslåda för lönsamhetsförbättringar… och har också gjort det i praktiken, flera gånger om.

Ledarskap

Alla rådgivare på Cordevo har ledarbakgrund. Vi vet hur man utvecklar opersonal, och hur man leder i förändring.

Hur kan vi hjälpa er?

Vår långa erfarenhet från tidigare operativa ledarroller och komplexa konsultuppdrag har bland annat lärt oss att:

 • Långsiktig ekonomisk tillväxt och en sund lönsamhet måste bygga på ekologisk och social hållbarhet.
 • Genomförandet av strategier och planer är ännu viktigare än den teori den bygger på och de papper de skrivs på.
 • Människan – ledare som medarbetare – och hennes drivkraft står i centrum för all utveckling, innovation och förändring.

Ni hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping, men våra kunder finns i hela landet.
Välkommen att kontakta oss för ett samtal om vad vi kan göra för er!

Affärsutveckling

Affärsutveckling är ett vitt begrepp. För vissa är det synonymt med försäljning, för andra är det en rent strategisk uppgift. För vissa handlar det om att ta nästa steg med befintliga kunder, för andra om att skapa möjligheter på helt nya områden.

Vi betraktar affärsutveckling som en strategisk process, som långsiktigt säkrar företagets tillväxt, styrka och framtid.

20. handshake-close-up-of-executives_1098-1384
innovation

Innovation

Vi tror att innovation, dvs att förnya för att skapa värden, är helt avgörande. Inte bara för att säkra ett företags överlevnad, utan också för att verksamheten ska blomstra i en allt mer konkurrensutsatt och föränderlig värld.

Vi förbereder företag och organisationer för en okänd framtid genom att öka deras innovationsförmåga på ett hållbart sätt.

Lönsamhet

Ett företags VD och ledning ska inte bara skapa tillväxt, de ska i lika hög grad leverera avkastning till ägarna. Cordevos tjänster inkluderar därför rådgivning kring en rad åtgärder som leder till lönsamhetsförbättringar.

Vi har en stor verktygslåda för att åstadkomma lönsamhetsförbättringar… och har också gjort det i praktiken, flera gånger om.

money
Ledarskap

Ledarskap

Vad man än vill uppnå förknippas all framgång med ett gott ledarskap, såväl i förändring som i den dagliga verksamheten. Hur leder och utvecklar du din personal? Hur väl genomförs företagets strategi ute i organisationen? Och hur väl verkställs fattade beslut?

Alla rådgivare på Cordevo har ledarbakgrund. Vi vet hur man utvecklar och inspirerar personal, och hur man leder i förändring.

Känns några av dessa punkter bekanta?

 • Den organiska tillväxten har planat ut
 • Startup-bolag tar vår affär
 • Vi upplevs som ett företag i mängden
 • Vårt innovationsarbete skapar inga värden
 • Det är svårt att omvandla goda idéer till innovationer
 • Vi är osäkra på vilka innovationer som behövs i framtiden
 • Vi känner oss vilsna inför digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 • Vår affärsmodell är inte långsiktigt hållbar
 • Vår försäljning drivs fortfarande enligt den gamla skolan
 • Vår verksamhet brottas med låg lönsamhet
 • Ledarskap är svårt i en snabbt föränderlig värld

Hör av dig så hjälper vi er!

”Det är fullkomligt sant att du kan lyckas bäst och snabbast genom att hjälpa andra att lyckas”

― Napoleon Hill