Affärsutveckling

Marknadsföring

Marknadsföring – på nytt sätt

Ingen tjänst eller produkt, hur bra den än må vara, är till någon nytta om den inte blir känd bland sina tänkbara kunder. Men sättet det görs på har helt förändrats tack vare internet och sociala medier. Kunder söker också information när de har ett problem, och kan vara ytterst pålästa om alternativen till just ert erbjudande. Leverantören har inte längre informationsövertag och måste anpassa sig därefter.

Begreppet marknadsföring
På samma sätt som begreppet Affärsutveckling i stort ges olika innebörd beroende på vem man frågar är också begreppet Marknadsföring omfattande – från strategisk marknadsföring och varumärkesbyggande, via att bygga upp en efterfrågan i avsedd målgrupp till det mer taktiska arbetet att introducera en nyhet på sin marknad.

Kotlers modell får en ny innebörd
Ett vedertaget fundament när man diskuterar marknadsföring är Philip Kotlers modell med sina 4P, ibland 5P, så låt oss använda den strukturen igen. Men idag har dessa P’n fått en ny innebörd i kraft av Internet som förändrat relationen mellan kund och leverantör, och gjort det möjligt att när som helst från vilken plats som helst veta ”allt” om varandra och jämföra olika alternativ på en global marknadsplats.

Cordevo Marknadsföring

Lösning och affärsnytta istället för Produkt
Dagens kunder, oavsett om de är konsumenter eller företagsköpare, bryr sig mindre om alla de tekniska detaljerna och funktionerna som en produkt erbjuder. Istället fokuserar de mer på hur produkten löser deras behov och problem. Skapar det affärsnytta? Därför är det avgörande för leverantören, eller som vi gärna kallar dem, kundens affärspartner, att erbjuda värdeerbjudanden.

Värde istället för Pris
Prissättning (se också detta område) av den nya produkten eller tjänsten kan vara avgörande för dess framgång vid lansering och dess långsiktiga lönsamhet. Det är viktigt att ha en kombination av känsla och metodik när man sätter priset.

Det är dock inte enbart produkten, tjänsten eller lösningen som kunderna värdesätter. I dagens värld, där kunder har fler alternativ än någonsin tidigare, värderas ett varumärke som helhet. Kundens upplevelse av varumärket, inte bara produkten eller tjänsten, definierar det. Endast varumärken som kunder upplever som verkligt värdefulla kan ta ut premiumpriser.

Digital Access i stället för Plats
I den digitala tidsåldern, där de flesta företag är online dygnet runt och ofta agerar på en global skala, blir den fysiska platsen mindre relevant. Nästan varje smartphone ger dig möjlighet att utforska marknadens erbjudanden, köpa produkter och dela rekommendationer. Så ”platsen” har nu smält samman med digital tillgång.

Dialog istället för Påverkan
Tidigare påstod varumärken att deras erbjudanden var de bästa, men i dag är ett varumärke vad kunderna säger om det. Konsumenter kan enkelt hitta påståenden från produktägare online när som helst, och ingen marknadsbudget i världen kan ersätta kunders förstahandsupplevelser. De mest framgångsrika varumärkena i dag har kunder som agerar som deras marknadsförare genom att dela sina positiva erfarenheter. Leverantören har rollen att uppmuntra och möjliggöra kundernas dialog – ord från mun till mun och dialog har därför i hög grad ersatt den traditionella enkelriktade påverkan.

Både Kunder och Personal istället för Människor (People)
Affärer sker mellan människor, och därför har detta ”P” två olika aktörer. Å ena sidan har vi kunderna, som delar sina positiva upplevelser och introducerar varumärket till sina vänner och affärsrelationer om de älskar det. Att bygga starka och engagerande relationer med kunderna är därför avgörande när man kommunicerar om företagets produkter och tjänster.

Å andra sidan har vi personalen, där engagerade medarbetare bidrar till nöjda kunder. Flera studier visar på en direkt koppling mellan en hälsosam och produktiv företagskultur och företagets lönsamhet. Trots detta ägnar de flesta företag inte tillräckligt med tid och resurser åt detta, trots att de fokuserar mycket på de andra ”P:na”.

Affärsmässig hållbarhet
Företagen måste idag börja inkludera hållbarhetsmålen i sina affärsmodeller för att kunna verka på en konkurrensutsatt marknad framåt.

Vi på Cordevo har från operativa roller och som rådgivare stor erfarenhet av marknadsföring.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal hur vi kan stödja er med detta.

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: