Affärsutveckling

Tjänsteaffärsutveckling

Upptäck möjligheten med en parallell tjänsteaffär

Vårt samhälle och näringsliv är förvisso redan i mångt och mycket en tjänsteekonomi, men trots det har många företag med sin tyngd och tradition i hårda produkter ännu inte upptäckt möjligheten och vinsten med en parallell tjänsteaffär.

En sådan har oftast en högre lönsamhet än produktaffären, rullar på även i mindre goda tider, bygger stark kundlojalitet och ger ovärderliga insikter i kundens processer till stöd för innovation. Renodlade tjänsteföretag har förstås redan insett dessa fördelar.

Tjänsteportföljen som sådan kan struktureras beroende på vad tjänsterna riktar in sig på och vilken typ av kundvärde som den genererar, enligt följande figur:

Tjänsteportföljen

Men det räcker inte med enbart en portfölj, man måste också bygga en organisation som levererar de erbjudna tjänsterna konsistent över både tid och geografi, och en process som gör tjänsterna extra lönsamma. Här kommer digitalisering nästan alltid in som en möjliggörare.

Typiska funktioner i en tjänsteorganisation

  • Affärsledningen – Övergripande ansvar för serviceaffären
  • Produktledning tjänster – Affärsansvar för serviceportföljen, dess lönsamhet och utveckling
  • Produktledning – Affärsansvar för tjänsten, marknadsföring, utveckling och LCM
  • FoU – tar utvecklingsuppdrag från produktledningen och utvecklar tjänsten
  • Produktledning produkter / tjänster – Affärsansvar för produktens tjänsteerbjudande och tjänstens LCM för produktens LCM
  • Försäljning – Intäktsansvar för tjänsten, kundnöjdhet och lönsamheten
  • Leverans – Ansvar för leveransen, leveranskvalitet och kostnad för leverans
Organisationen

Vi på Cordevo har mycket stor erfarenhet av hur man skapar relevanta tjänster, hur man bygger och utvecklar en organisation för tjänster, hur man säkrar lönsamhet i leveransen och hur man ekonomiskt styr och följer upp affären. Vi står tjänst både med generell utbildning i utveckling av tjänsteaffärer, som skräddarsydd rådgivning för just er situation och ambition.

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: