KUNDUPPDRAG

”Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar.”

Kunduppdrag inom Ledarskap

IT-avknoppning vid avyttring

Det stora energibolaget ägde verksamhet utomlands men beslutade att avyttra dessa bolag. Problemet var att deras IT-system var djupt integrerade med moderbolagets.