KUNDUPPDRAG

”Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar.”

Kunduppdrag inom Lönsamhet

Produktfloran gjorde företaget komplext och mindre lönsamt

En av skogs- och trädgårdskoncernens produktfamiljer hade genom åren blivit alldeles för innehållsrik vilket ledde till hög komplexitet.