Roland Winqvist

Roland har lång operativ erfarenhet av att bygga och leda IT och projektorganisationer vilka han på ett engagerande sätt leder mot uppsatta mål. Han besitter djup kunskap inom IT strategiutveckling, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, digitalisering, digital transformation, affärsutveckling, utveckling av mjukvara och tjänster, projektledning, programledning, leverans av IT-tjänster i molnmiljö samt upphandling av IT infrastruktur, molntjänster och mjukvara.

I rollen som konsult arbetar Roland med organisationer i förändring, för att hjälpa dem att forma sin nya digitala verklighet utgående från vision, mission och mål. Uppdragen sträcker sig från att utveckla strategier för digital transformation, till att konkretisera erbjudanden i tjänster och produkter, definiera de processer som krävs för att leverera detta på ett optimalt sätt för kunder, den egna organisationen och partners, och att identifiera de krav systemen måste uppfylla.

Roland har vid flera tillfällen arbetat i operativa interims uppdrag som IT-chef inom organisationer i förändring.

Roland Winqvist

Roland Winqvist

Tel: +46 (0)70-213 00 57
Email: roland.winqvist@cordevo.se

Roland Winqvist

Roland Winqvist

Tel: +46 (0)70-213 00 57
Email: roland.winqvist@cordevo.se

Roland har lång operativ erfarenhet av att bygga och leda IT och projektorganisationer vilka han på ett engagerande sätt leder mot uppsatta mål. Han besitter djup kunskap inom IT strategiutveckling, verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, digitalisering, digital transformation, affärsutveckling, utveckling av mjukvara och tjänster, projektledning, programledning, leverans av IT-tjänster i molnmiljö samt upphandling av IT infrastruktur, molntjänster och mjukvara.

I rollen som konsult arbetar Roland med organisationer i förändring, för att hjälpa dem att forma sin nya digitala verklighet utgående från vision, mission och mål. Uppdragen sträcker sig från att utveckla strategier för digital transformation, till att konkretisera erbjudanden i tjänster och produkter, definiera de processer som krävs för att leverera detta på ett optimalt sätt för kunder, den egna organisationen och partners, och att identifiera de krav systemen måste uppfylla.

Roland har vid flera tillfällen arbetat i operativa interims uppdrag som IT-chef inom organisationer i förändring.