Håkan Wernersson

Håkan Wernersson

Etablerade företag förlorar alltför ofta sin innovativa förmåga. De har allt de kan begära; människorna, kompetensen, tillgång till marknaden, pengarna, … . Men framgångarna i den befintliga affären skapar lätt ett hinder för att utveckla den affär som ska generera vinst i framtiden. Denna fråga har engagerat Håkan under många år som utvecklingschef på olika bolag i olika branscher.
Efter att ha doktorerat i strukturmekanik har Håkan de senaste 25 åren jobbat med praktisk innovation och produktutveckling i olika industriföretag.

Håkan är en engagerad och inspirerande ledare som sätter vad och varför före hur.

Utöver att vara konsult är Håkan idag lärare på Malmö universitet i innovation och produktutveckling och han är engagerad i ett startupbolag, Akoustos AB, som utvecklar ljudisolering genom väggar och tak baserat på en ljudabsorberad skruv. Han har sin bas i Höllviken på Skånes sydkust.

 

”Att vara bättre är per definition att vara annorlunda – våga därför att tänka och vara annorlunda!”

”Processer är utmärkt bra när de stöder det man verkligen vill åstadkomma, men de ska inte begränsa och sätta upp hinder”.

”För att vara långsiktigt innovativ behöver ett företag gärna uppvisa tre förmågor. De ska kunna identifiera värdeskapande idéer, kunna forma engagerade och effektiva team och skapa mentalt och fysiskt utrymme för att samtidigt driva den befintliga och den framtida affären”.