Innovation

innovation

Innovare necesse est! – ”Att ’innovera’ är nödvändigt”.

Vi tror att innovation, dvs att förnya för att skapa värden, är helt avgörande. Inte bara för att säkra ett företags överlevnad, utan också för att verksamheten ska blomstra i en allt mer konkurrensutsatt och föränderlig värld.

Vi på Cordevo arbetar därför med att förbereda företag och organisationer för framtiden genom att dels öka deras grundläggande innovationsförmåga, samt dels med konkreta innovationer och produkt- eller tjänsteutveckling.

Rådgivningen inleds ofta med frågan ´VARFÖR, fortsätter med ´HUR´ och slutar med ´VAD´. Inte den vanligaste turordningen, men vi anser att ´HUR´ ni arbetar med er innovation starkt påverkar ´VAD´ som blir resultatet.

Dessutom kartlägger vi nuläget för innovationsförmågan genom en enkät kallad självskattning vilken tydligt visar på områden med utvecklingspotential och är utgångspunkten för viktiga interna diskussioner inom företaget.

“Kreativitet är att komma på nya saker, innovation är att förvekliga dem"

— Theodore Levitt