Innovation

Finger about to press a start button with the word innovation on the left. Composite between an image and a 3D background

Innovare necesse est! – ”att ’innovera’ är nödvändigt”.

Vi tror att innovation, dvs att förnya för att skapa värden, är helt avgörande. Inte bara för att säkra ett företags överlevnad, utan också för att verksamheten ska blomstra i en allt mer konkurrensutsatt och föränderlig värld.

Vi på Cordevo arbetar engagerat med att förbereda företag och organisationer för framtiden genom att öka deras innovationsförmåga. Vi gör det utifrån följande perspektiv i vårt Program för innovationsförmåga:

  • Strategi
  • Struktur
  • Människor
  • Metoder
  • Samarbeten
  • Kommunikation
  • Portfölj

För att beskriva nuläget erbjuder vi ett självskattningsverktyg som lägger grunden för fortsatt analys.

Därefter arbetar vi inte enbart med förmågan att skapa nytt, utan minst lika mycket med era konkreta innovationer. Arbetet inleds med frågan ´VARFÖR, fortsätter med ´HUR´ och slutar med ´VAD´. Inte den vanligaste turordningen, men vi anser att ´HUR´ ni arbetar med er innovation starkt påverkar ´VAD´ som blir resultatet.

Digitalisering är en kraftfull drivkraft för innovation; en möjliggörare inom alla innovationsled – från underleverantörskedjan och produktionen hela vägen till kundupplevelsen och affärsmodellen – utöver själva produkten eller tjänsten i sig.

Självklart kan digitalisering också driva effektivisering och lönsamhetsförbättringar. Vi hjälper er att ta fram en digitaliseringsstrategi för tillväxt och innovation.