Cordevo kunduppdrag hissleverantör

KUNDUPPDRAG

Hissföretaget sänkte sina inköpskostnader
Thomas Kenwood

Kund: ”Hissföretag”

Situation:

Inköpskostnaderna var för höga så ägarna gav företagsledningen i uppdrag att implementera en modern inköpsorganisation med optimal fördelning och en kategorifokusering i linje med marknaden för denna inköpskategori.

Åtgärd:

I samarbete med annat konsultbolag som bidrog med att ta fram processer och strategier för inköp, KPI:er och ett uppdaterat system för uppföljning och rapportering anställdes vår konsult som inköpschef med uppgift att definiera och föreslå struktur för kategorier, förhandla med stora leverantörer och vara couch för inköpare i sin organisation.

Resultat:

Organisation och roller förändrades, ansvar utdelades och inköpskostnaderna sänktes med 8%.

Cordevo kunduppdrag hissleverantör