Cordevo kunduppdrag Westermo

KUNDUPPDRAG

Omställning till en ny affärslogik – Service-dominant Logic
Bernt Gustin

Kund: ”Nätteknikbolaget”

Situation:

I en situation med ökad konkurrens och snabb teknikutveckling är det intressant för snabbväxande och lönsamma produktföretag att knyta kunden närmare sig genom att samarbeta även när produkten är levererad och används. Under den fasen är tjänster den dominerande affärsmodellen med nya möjligheter genom IoT, AI och digitalisering. För de flesta produktföretag innebär det en utmanade omställning till en delvis helt annorlunda affärslogik (Service-dominant Logic).

Åtgärd:

Kunskap är en grundläggande förutsättning för denna omställning, samt att ha gemensamma begrepp och språk. Ett utbildningsprogram kallat Tjänsteaffären, byggd på sex kurstillfällen samt hemuppgifter och support, genomfördes i kundens lokaler med nära anknytning till dennes verksamhet. Deltagarna, de flesta på ledningsnivå, representerade brett kundens organisation.

Resultat:

Deltagarna fick en gemensam plattform i form av kunskap, begrepp och språk, vilket är en grundläggande förutsättning för den fortsatta affärsutvecklingen. Under arbetet upptäcktes även nya affärsmöjligheter och nya tjänster, samt praktiska lösningar på uppkomna utmaningar.

Cordevo kunduppdrag Westermo