Kunduppdrag Nöjeskoncernen

KUNDUPPDRAG

Nöjeskoncernen behövde finna sin själ och lägga en grund för en lönsam affär.
Michael Persson Gripkow

Kund: ”Nöjeskoncernen”

Situation:

En koncern bestående av hotell, restaurang och hotell hade skapats med väldigt olika förutsättningar. Vissa var nybyggda och helt okända som verksamheter, andra hade drivits på samma plats i över 100 år och var välkända varumärken. VD för den nyskapade nöjeskoncernen behövde förstå hur hennes fem enheter skulle drivas tillsammans för att skapa stordriftsfördelar och hållbar tillväxt.

Åtgärd:

Vi fick uppdraget att utveckla affärsplaner och varumärkesplattformar för alla enheter för att säkra synergier. Genom åtskilliga workshops och intervjuer skapades kommersiella varumärken som var fundament för lönsamma affärer. Ett koncernvarumärke skapades och detta riktade sig mot leverantörer och för att attrahera personal.

Resultat:

Sex varumärken på plats som implementerades i organisationen och som var grund för affärsutveckling och kommunikation. Ett tydligt koncernvarumärke skapades som skapade förståelse för koncernen och för dess möjligheter. Såväl för leverantörer, kunder som för potentiell arbetskraft.

Kunduppdrag Nöjeskoncernen