Cordevo Kunduppdrag Assa Abloy

KUNDUPPDRAG

Utmaningar i framkant med digitala tjänster
Bernt Gustin

Kund: ”Portföretaget”

Situation:

I kölvattnet på den digitala utvecklingen av IoT, AI och andra tekniska förutsättningar uppstår nya utmaningar som är svåra att tackla i den hektiska situationen med snabba agila projekt och en affärssituation som är ny och obekant.

Åtgärd:

Regelbundna möten och samtal med en erfaren rådgivare som fungerar som inspiration, stöd och bollplank, bottnad i en lång operativ erfarenhet och djup kunskap i det aktuella ämnet. Samtalen kretsade kring förberedda frågor såväl som aktuella och omedelbara utmaningar.

Resultat:

Nya insikter baserad på gjorda erfarenheter, nya angreppsätt och ett stöd för de egna ideérna.

Cordevo Kunduppdrag Assa Abloy