Kundcase Region Blekinge

KUNDUPPDRAG

Digital transformation Verktyg och riktlinjer
Mats Pettersson

Kund: Region Blekinge, Digitaliseringsenheten

Situation:

Region Blekinge måste hitta nya, effektivare arbetssätt för att klara finansieringen av välfärdstjänsterna i framtiden. Man vill använda digitalisering och innovation för att utveckla, effektivisera och säkerställa hög kvalitet i verksamheten, erbjuda bättre samhällsservice, öka invånares delaktighet samt att bli en attraktiv arbetsgivare.

Åtgärd:

Konsulten såg verksamhetens behov i ett större sammanhang av information, applikation och teknik.

Uppdraget var att åt Region Blekinge analysera och ta fram målarkitektur, referensarkitektur samt gapanalyser för att Regionen ska kunna genomföra sin digitaliseringsstrategi under 2024.

Resultat:

Arkitekturartefakter togs fram för att implementeras under 2023-24 inom:

  • Interoperabilitet/integrations ref. arkitektur
  • Mobilitet och IoT – referensarkitektur
  • Multimedia och AI – referensarkitektur
  • Datalager och datadriven – ref. arkitektur
  • Innovation och agilt arbetssätt – målarkitektur

“Digitaliseringen innebär en genomgripande samhällsförändring. Kärnan utgörs av den snabba tekniska utvecklingen, där möjligheterna att tryggt och säkert hantera stora datamängder är central.

– Styrgruppen för Digitalisering för ökad konkurrenskraft. IVAs rapport till Regeringen 2019.
Kundcase Region Blekinge