Cordevo kunduppdrag vårdbolaget

KUNDUPPDRAG

Vårdbolaget fick till slut strategi och organisation att lira ihop
Clas Rolander

Kund: ”Vårdbolaget”

Situation:

Den nya företagsstrategin var framtagen och beslutad av styrelsen. Det hade tagit mer tid och resurser än väntat, men nu var den äntligen på plats. Nu var det bara att verkställa! Justeringar i organisationsstrukturen och den ekonomiska planen genomfördes, men de positiva resultaten uteblev. I en första problemanalys visade det sig att

  • Det fanns flera olika tolkningar av vad den nya strategin verkligen innebar
  • Det saknades en operativ plan för att brygga från dagens situation till önskat läge i strategin
  • De operativa dagliga gick alltid före det de mer långsiktiga satsningarna, besluten mm
  • Den framtida positionen var utmålad i strategin, men vägen dit, vilka avvägningar, val och prioriteringar som skulle gälla för att lösa svåra situationer saknades
  • Utvärdering av individers prestationer relaterade alltför ofta till det operativa och kortsiktiga och inte till det långsiktiga och strategiska arbetet

Åtgärd:

För att organisationer skall kunna generera starka resultat är det centralt att de olika organisatoriska nivåerna riktar sina insatser mot samma mål, strategier, planer med samma prioriteringar och avvägningar. Förändring måste internaliseras, förstås av den stora massan i en organisation, vilket kräver hårt och idogt arbete. Det räcker inte med planer och processbeskrivningar, det måste också visas och utvecklas i handlingar, på alla nivåer. I detta uppdrag stöttade vi ledningsgrupper på olika nivåer i företaget i att utveckla organisationen så att nya arbetsformer etablerades, som bidrog till att den strategiska planen operationaliserades.

Forskning visar att över 90% av alla initierade insatser till förändring misslyckas av det enkla skälet att man underskattar behovet av anpassningar och insatser i implementering och genomförandet.

För att skapa och driva genomgripande organisationsförändringar praktiserar vi en metod som visat sig framgångsrik och givande för att skapa strategisk och organisatorisk samstämmighet (Strategic and Organizational Consistency). Denna bygger på ett strukturerat upplägg där alla delar och många nivåer av organisationen involveras om vad som bör förändras, varför och hur det kan ske. Metoden öppnar upp för konstruktiv dialog över organisatoriska gränser och nivåer där medarbetare på olika nivåer involveras och tillvaratagande av kunskap, drivkraft och ledarskap som finns i er egen organisation, men som inte alltid kommer fram. Metoden är baserad på forskning och praktisk tillämpning på företag i såväl Europa som USA.

”Dina barn hör inte alltid vad du säger, men de ser vad du gör. Det gäller också i organisationer från ledning till medarbetare.”

R&D chefen
Cordevo kunduppdrag vårdbolaget