Ledarskap

Digital transformation

Digitalt stödda processer ger effektiva företag

En digital transformation är en övergripande förändring i en verksamhet där digitala teknologier och nya digitala processer införs för att omforma och förbättra verksamheten, öka konkurrenskraften och möta framtidens utmaningar.

Digitalisering innebär i korthet att skapa nya och/eller omvandla manuella processer till automatiserade digitala processer utan krav på manuell handpåläggning.

Fördelar med en väl genomförd digital transformation

Ökad effektivitet: Digital transformation leder till en optimering av processer genom automatisering, minskade transaktionskostnader och ökad återanvändning.

Ökad kundnöjdhet: En bättre kundupplevelse och personligt anpassade tjänster leder till ökad kundtillfredsställelse och lojalitet.

Nya affärsmöjligheter: Digital transformation och dataanalys skapar möjligheter att utforska nya affärsmodeller och marknader inklusive digitala produkter och tjänster.

Bättre datadrivna beslut: Tillgång till mer data och bättre analysverktyg ökar möjligheten att fatta mer informerade och datadrivna beslut.

Bättre riskhantering: Snabbare identifiering och hantering av risker, en mer effektiv efterlevnad av lagar och regler och automatiserad återkoppling av hållbarhetsmålen.

Ökad innovation: Internt inom företaget och tillsammans med kunder och partners möjlighet att testa nya affärsmodeller erbjudanden och olika innovativa idéer.

Minskade kostnader: Genom ökad skalbarhet, effektivisering och bättre resursallokering kan organisationer ofta minska sina kostnader.

Digital transformation eller digitalisering sker i tre steg.

Det första och grundläggande steget är att ha ordning och reda på sin data (se datadriven verksamhetsutveckling) samt att ha insikt och förståelse om vilka tekniska verktyg och IT arkitektur som krävs för att lyckas. Nivå 1.

Det andra steget är att ha ett tydligt förändringsmandat från ledningen, anställda och användare att de är med på ”tåget” samt att de processer som skapas och/eller digitalt omvandlas blir relevanta, robusta och enkla att nyttja. Nivå 2.

Det tredje steget är att skapa, implementera och över hela livscykeln hantera de digitala processerna på ett agilt, säkert och kostnadseffektivt sätt samt kontinuerligt följa upp och anpassa efter verksamhetens och kundernas krav. Nivå 3.

Exempel på lyckad implementering av digital transformation:

”Baltix Xxx” tillverkade delar till industrimaskiner och hade utmaningar gällande kvalitet och kostnader. För att lösa detta genomförde de en digital transformation som inte bara förbättrade interna processer utan också stärkte deras relationer med kunder och partners.

Genom den digitala transformationen kunde företaget erbjuda sina kunder och partners:

1. Bättre kvalitet och tillförlitlighet: Med avancerade övervakningssystem och kvalitetskontrollsensorer i realtid kunde företaget säkerställa att deras produkter var av högre kvalitet och mindre benägna att ha defekter. Detta ökade förtroendet hos befintliga kunder och lockade nya.

2. Snabbare leveranstider: Genom att optimera produktionsprocessen och minska produktionsstopp kunde företaget erbjuda kortare leveranstider till sina kunder. Detta gjorde dem mer konkurrenskraftiga och tillfredsställde kundernas behov av snabbare leveranser.

3. Mer anpassade lösningar: Genom att använda dataanalys och övervakning av produktionsparametrar kunde företaget erbjuda mer skräddarsydda lösningar till sina kunder. De kunde anpassa produkterna efter specifika krav och önskemål.

4. Bättre kommunikation och samarbete: Den digitala transformationen möjliggjorde bättre kommunikation och samarbete med leverantörer och partners. Genom att dela realtidsdata och insikter kunde de samarbeta mer effektivt och snabbare lösa eventuella problem.

5. Kostnadsbesparingar som gynnade kunder: Genom att minska produktionskostnaderna kunde företaget erbjuda konkurrenskraftigare priser till sina kunder, vilket var till fördel för båda parter.

Sammanfattningsvis stärkte den digitala transformationen inte bara ”Baltix Xxx” interna effektivitet utan också deras relationer med kunder och partners. Det gjorde dem mer konkurrenskraftiga på marknaden och ökade deras förmåga att möta kundernas och partnerorganisationernas behov på ett mer anpassat och effektivt sätt. Detta resulterade i ökad lojalitet från befintliga kunder och ökade möjligheter att attrahera nya affärsmöjligheter.

Kort summering av digital transformation

Digital transformation innebär en övergripande förändring där digitala teknologier omvandlar verksamheter för att öka konkurrenskraft och effektivitet. Detta sker i steg, från att ha ordning på data till att implementera och hantera digitala processer.

Exempelvis förbättrade ”Baltix Xxx” sin kvalitet, effektivitet och kundrelationer genom digital transformation

Vi på Cordevo hjälper er i alla steg på vägen i er digitala transformation allt ifrån de strategiska valen, teknikkrav, förändringsledning och implementering.

Välkommen att lyssna till våra erfarenheter och hur vi kan hjälpa er.

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: