Lönsamhet

En lönsam verksamhet grundas på en effektiv verksamhet.

Resultat på nedersta raden

En företagsledning och dess styrelse skall inte bara skapa hållbar tillväxt utan i lika hög grad leverera avkastning till ägarna och uppnå resultat även i andra termer.

I ett vidare perspektiv handlar det därför om att uppnå andra väsentliga mål som indirekt bidrar till en god lönsamhet, som exempelvis hållbarhet, kompetensförsörjning och nöjda kunder.

Vår rådgivning under denna rubrik bygger på egna erfarenheter och förändringar från roller med lönsamhetsansvar.

Här kan du läsa mer om vår syn på komponenter för ökad lönsamhet.

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: