Lönsamhet

money

Ett företags VD och ledning ska inte bara skapa tillväxt, de ska i lika hög grad leverera avkastning till ägarna. Cordevos tjänster inkluderar därför rådgivning kring en rad åtgärder som leder till lönsamhetsförbättringar, läs om dem här nedan:

“Profitability is coming from productivity, efficiency, management, austerity, and the way to manage the business.

— Carlos Slim