Lönsamhet

Kapitalallokering

Använd pengarna där de gör mest nytta

Att tilldela olika delar av verksamheten och dess projekt resurser är en av de viktigaste uppgifterna som en företagsledning har för på så sätt driva innovation, tillväxt och förändring. Men vare sig det handlar om mänskliga eller monetära resurser blir det oftast eller alltid en fråga om prioriteringar när gäller att satsa på det som ger mest återbäring på satsade medel.

Avkastning på arbetande kapital
För att kunna ställa den ena investeringen mot den andra är det viktigt att ha ett gemensamt sätt att mäta förväntad avkastning. På företagsnivå och ur aktieägarnas finns de vedertagna måtten avkastning på eget respektive totalt kapital, när placerarna jämför olika alternativa investeringar.

Mindre bundet kapital
Ur ett lönsamhetsperspektiv handlar det utöver om att ”satsa på rätt häst” också om att aktivt minska det bundna kapitalet som återfinns i till exempel:

  • Anläggningstillgångar
  • Komponentlager
  • Produkter i arbete
  • Lager av färdiga produkter
  • Demoutrustning

För vart och ett av dessa finns åtgärder att vidta för att minska det bundna kapitalet, i syfte att använda frigjort kapital på ett bättre sätt.

Våra konsulter har framgångsrikt lyckats öka avkastningen på arbetande kapital i olika projekt både som rådgivare och operativt ansvariga.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan stödja er med sådana förbättringar.

Kontakt Kapitalallokering

Tobias Stenberg

Tobias Stenberg

Tel: +46 (0)72-305 55 92
Email: tobias.stenberg@cordevo.se

Clas Rolander

Clas Rolander

Tel: +46 (0)76-767 70 77
clas.rolander@cordevo.se

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: