Lönsamhet

Komplexitetsreduktion

Komplexitet kan var både av ondo och av godo

Komplexitet är ett tveeggat svärd. Å ena sidan erbjuder komplexa företag, med många interna och externa beroenden, en bättre grogrund för innovation än ”enkla” och mycket strömlinjeformade verksamheter. Å andra sidan är komplexitet ofta ett både strategiskt och operativt hinder för både tillväxt och inte minst lönsamhet. Samtidigt driver tillväxt i sig ökad komplexitet.

God kontra dålig komplexitet
Man brukar också prata i termer av ”god komplexitet” som förbättrar resultat respektive ”dålig komplexitet” som ökar kostnader och förstör värden. Låt oss här fokusera på det senare.

Komplexitet i flera dimensioner
Komplexitet skapas av många företeelser som till exempel:

 • En bred och kanske överlappande produkt- eller tjänsteportfölj
 • En inhomogen kundgrupp – kanske både professionell och konsument
 • Försäljning på både mogna och växande marknader och inom olika segment – kanske även i hela världen
 • Olika modeller för go-to-market – kanske både direkt, genom återförsäljare och distributörer, både fysisk och elektronisk – samtidigt
 • Tidigare förvärv som aldrig blev fullt integrerade – det finns ”öar” med sin egen agenda
 • Distribuerad organisation för R&D liksom försörjning, inköp och produktion
 • Olika IT-system för samma uppgift, eller som inte pratar med varandra

Vissa av dessa komplexitetsdrivande faktorer är helt självförvållade och kan därmed påverkas, andra såsom landsunika krav eller ekonomisk turbulens får man bara förhålla sig till.

Komplexitet kostar
Olika studier genom åren har visat att komplexitet kostar. En av dessa som tittade på världens största företag kom fram till att de i genomsnitt förlorade mer än 10% av sin vinst på grund av onödig komplexitet.

En annan negativ effekt av komplexitet är långsamhet, vilket kan vara ödesdigert när man omges av mer snabbfotade konkurrenter.

Förbättringspotential
De företag som aktivt och strukturerat arbetar med att sänka sin komplexitet (Complexity Management) upplever ofta dramatiska förbättringar. En annan studie visade på följande potential:

Cordecvo graf komplexitet

Fundamenta vid komplexitetsstyrning
För att lyckas uppnå dessa förbättringar finns några grundpelare inom Complexity Management att stå på:

 • En strategi och målsättning för hur man skall arbeta och vad man vill uppnå
 • En transparens så att alla faktorer lyfts fram i ljuset
 • En genomgång av hela värdekedjan, inte enbart vissa delar
 • Ett långsiktigt och uthålligt arbete

Cordevokonsulter har lett olika projekt som sänkt komplexiteten för uppdragsgivaren med åtföljande vinstförbättring.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur man kan reducera er komplexitet.

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: