Lönsamhetsförbättring

Lönsamhet

Ett företags VD och ledning ska inte bara skapa tillväxt, de ska i lika hög grad leverera avkastning till ägarna. Cordevos tjänster inkluderar därför rådgivning kring en rad åtgärder som leder till lönsamhetsförbättringar, däribland:

  • Effektivitetsmetoder
  • Ekonomistyrning
  • Kapitalallokering
  • Resursallokering
  • Supply Chain-analys
  • Komplexitet
  • Kassaflödesmaximering
  • Portföljhantering
  • Riskbalansering
  • Intäktsläckage