Om er.

Vi tror att...

… ni som läser detta har en ledande roll i ert företag eller organisation, eller sitter i styrelsen. Ni har därför ett strategiskt ansvar för verksamhetens utveckling och ett operativt ansvar för personal och resultat. Alternativt har ni en specialistroll inom något av Cordevos tjänsteområden: Affärsutveckling, innovation, lönsamhet och ledarskap.

Er verksamhet omsätter femtio miljoner eller mer; kanske är ni redan ett riktigt stort bolag med motsvarande antal anställda. Det kan vara ett privat företag, en kommunägd affärsverksamhet eller ett statligt ägt bolag som agerar på en konkurrensutsatt marknad.

Men vare sig ni är en ledningsperson, styrelseledamot eller specialist, så har ni identifierat ett antal osäkerheter eller svårigheter som måste lösas för ett verksamheten skall blomstra framöver.

Slutligen ser ni värdet i att anlita extern hjälp i specifika frågor – för att kunna bolla dem med erfarna rådgivare, få in ett nytt tänk, addera drivkraft, undvika gamla misstag eller helt enkelt komma snabbare fram och agera mer träffsäkert.

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!