Klienter / Referenser.

Över tid har vi som rådgivare arbetat med fler än hundra företag och organisationer, av vilka många återfinns i bilden nedan.
På begäran förmedlar vi gärna kontakt med några av dessa!

Cordevo klienter