Situationer.

Vi hjälper företag att möta utmaningar, lösa problem och öka sin konkurrenskraft. Här följer några autentiska fall, som vi valt att anonymisera.

Vad kan vi hjälpa er med?

Medtech

Medtechbolaget

Skapade framtidsscenarier som grund för innovationsarbetet.

Läs mer
Vårdbolag

Vårdbolaget

Fick äntligen strategi och organisation att spela ihop

Läs mer
Transportbolag

Transportbolaget

Lyfte både kommunikation och kundnöjdhet   

Läs mer
Läkemedel

Läkemedelsbolaget

Ökade vinsten genom målstyrt ledarskap

Läs mer
Fastighetsbolag

Fastighetsbolaget

Sänkte vakansgraden genom målstyrd försäljning

Läs mer
Fordon

Fordonstillverkaren

Insåg hur de kunde öka sin innovationsförmåga

Läs mer
Verkstadsbolag

Verkstadsbolaget

Ökade lönsamheten och räddades från nedläggning

Läs mer
Verksstadskoncern

Verkstadskoncernen

Lyfte produktiviteten med hjälp av Knowledge Management

Läs mer