Våra utbildningar.

Utöver rådgivning i olika format erbjuder Cordevo också sammanhållna utbildningar i vissa ämnen. Aktuella utbildningar är dessa:

Tjänsteaffärsutveckling

Denna kurs riktar sig till dig som vill stärka din kompetens kring synen på värdeskapande utifrån tjänstelogik. Här är begreppen vara och tjänst viktiga, men även hur dessa smälter ihop till en gemensam syn på värdeskapande som kallas tjänstelogik.

Ledarskapsprogram

Cordevo erbjuder ett ledarskapsprogram som kompletterar andra specifika insatser för tillväxt och resultat. Vi har valt att genomföra dem som skräddarsydda program för ett företag i taget med det extra syftet att stärka företagskulturen, bygga interna nätverk samt kunna adressera den unika situationen bättre och öppnare.

Individuell coaching

Cordevo erbjuder individuell coaching till stöd för ledare att utvecklas i sin roll och att åstadkomma goda resultat i de organisationer man verkar.

Coaching i grupp

Cordevo erbjuder coaching i grupp som kompletterar individuell coaching och andra specifika insatser för att utvecklas i sin roll som ledare och nå goda resultat i de organisationer man verkar.

Är du redo för nästa steg?

Kontakta oss idag för mer information om våra utbildningar.