Coaching i grupp

Utbildning coaching i grupp

Att vara ledare kan vara ganska ensamt, oavsett om man är ägare, styrelseledamot, VD eller har annat operativt ansvar. I många situationer kan du diskutera med kollegor, vänner, familj eller andra. Andra gånger – ofta när det gäller dig själv – så sitter du ensam. Antingen är de runt dig för inblandade, eller så har de för liten egen erfarenhet eller är helt enkelt ganska ointresserade av din situation. Du behöver kunna tala helt förtroligt med några utomstående, som vet vad det handlar om och lyssnar specifikt på just dig och din frågeställning.
Coaching i grupp handlar också om att bidra till andras utveckling. Du lär dig av andras erfarenheter och får därmed även perspektiv på dig själv.

Cordevo erbjuder därför coaching i grupp som kompletterar individuell coaching och andra specifika insatser för att utvecklas i sin roll som ledare och nå goda resultat i de organisationer man verkar.

Exempel på situationer där coaching kan behövas

Låt oss berätta i vilka situationer det skulle kunna uppstå ett behov. Känner du igen dig?

  • Du har just tagit på dig en ny roll och du funderar över hur du kan lägga upp ditt arbete för att skapa största möjliga förtroende för ditt ledarskap. Vad måste du tänka på?
  • Du har fått ett uppdrag som styrelseordförande i ett bolag. Utöver alla de regelkrav som du måste känna till så kanske du funderar på hur du ska lägga upp kontakterna med ägaren, övriga styrelsen, leda styrelsearbetet, relationerna till VD och övrig ledning. Hur hantera helheten för att uppnå ett bra resultat för bolaget?
  • Du är på väg att anställa en nyckelperson. Du har fått hjälp av HR och/eller ett rekryteringsbolag. Men du känner att du själv måste ha en klar uppfattning om tex värderingsfrågor, relationer etc som kan vara svårt att sätta ord på, men som är avgörande för att det ska bli rätt.
  • Du känner dig olustig inför en av dina medarbetare, det fungerar inte som du vill. Men du är ändå osäker på vad som är rätt. Kan ni lösa situationen tillsammans eller måste du hitta ett sätt att avveckla/ersätta? Processen fram till dess du vet vad du behöver göra är svårast. Hur kommer du fram till rätt beslut?
  • närhet inte är fullt transparent eller till och med ohederlig. Hur hanterar du detta? Du måste agera, men behöver hitta rätt sätt att göra det på.
  • Du känner dig osäker på om din position är den du egentligen vill ha framåt. Du har det ganska bra, men har stannat i utvecklingen. Hur ser dina alternativ ut? Få en ny roll i samma företag? Byta arbetsplats? Starta eget företag? Bli partner i något existerande företag? Tillsammans med andra kan du lista och utvärdera alternativen och se hur nästa steg skulle kunna se ut?
  • Du mår inte bra privat. Din relation fungerar dåligt, du känner dig utmattad, kanske har börjat missbruka alkohol. Hur mycket kan du berätta utåt? Håller du masken för att inte hamna i sämre läge? Detta kan vara en sådan känslig fråga där man inte har någon att tala med. Antingen är de för nära eller så är du för ”beroende” av dem på annat sätt. Här kan de vara bra att tala med andra som har en viss distans, men som lyssnar och hjälper dig att hitta rätt steg.
  • Du inser att du inte bara kan fundera utan måste agera. Då är det bra att ha andra omkring dig som pushar på och frågar vad som egentligen händer.

Mer än traditionell coaching

Ovanstående handlar om dig och din personliga situation i första hand relaterat till ditt yrkesliv. Ditt privata liv kan dock vara en väsentlig pusselbit i sammanhanget. Coaching i grupp går ut på att deltagarna hjälper varandra att analysera och komma vidare i specifika frågor som uppkommer i varje ledares vardag.

 

Upplägg och frekvens

En grupp på ca 5-10 personer bildas bestående av personer med ansvar för att utveckla en verksamhet och har en beslutfattande ställning. Gruppens möten leds av en erfaren samtalsledare som ser till att processen följs och att utfallet blir konstruktivt. Under varje möte diskuteras två frågor som föreslagits av deltagarna. Den person som ”äger” frågan beskriver situationen och den uppgift som ska lösas. Övriga söker att förstå utmaningen och delar sedan med sig av erfarenheter. Allt under total konfidentialitet.

Det har visat sig att många ser lösningar bara genom att fundera över svaren på de frågor man får. Samtalsledaren har en nyckelroll i att se till att samtalen inte flyter ut, att det blir koncentration kring ämnet. Likaså att gruppmedlemmar känner att de får med sig konkreta insikter från varje möte.

Gruppen möts minst en gång i månaden, kanske var sjätte vecka. Tidsåtgången är lite beroende av gruppens storlek, men oftast ca 2-3 timmar. En kontinuerlig närvaro är avgörande för gruppens framgång.

Gunvor Engström

Ansvarig coach

Coachingen genomförs av Gunvor Engström som är en mycket erfaren ledare och styrelseledamot.
Hon har haft tunga operativa uppdrag i både privat näringsliv och inom den offentliga världen samt drivit egna bolag.
Parallellt har Gunvor arbetat med styrelseuppdrag i många olika former av verksamhet samt investerat i såväl startups, entreprenörsdrivna samt noterade bolag.

Idag arbetar Gunvor i styrelser, som coach för enskilda individer och grupper samt med egna affärer.

Tid & Plats

Grupper för coaching startar löpande. Varje grupp träffas vid 8 tillfällen under ett år.
Plats bestäms av gruppen i samråd med coachen.

Pris

Kostnaden är 15 000 kr per person plus moms. Eventuell avgift för lokal att delas av deltagarna tillkommer. Ofta är det ett tilläggsvärde om man kan genomföra mötena i medlemmarnas lokaler.

Mer information

För mer information vänligen kontakta:
Gunvor Engström eller Clas Rolander på:

gunvor.engstrom@cordevo.se
Gunvor mobil: 070-593 00 93

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77

Anmäl ditt intresse här!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.