Förändringsledning av människor

Människan i en förändringsprocess

När det kommer till våra verksamheter tänker vi ofta på att den måste förändras och mer sällan på hur vi som människor då måste förändras. Vi fokuserar främst på målet med förändringen, oftast ökad lönsamhet, och missar att hantera människan i förändringen. Därför kan vi behöva utveckla vårt sätt som människor och kollegor i  att möta förändringar, minska motståndet och bli delaktig i utvecklingen framåt.

 

Här några viktiga aspekter på och förutsättningar för att lyckas med förändringar:

Du själv i en förändring

Börja med att ställa några frågor till dig själv! Hur reagerar du i en förändring, ärligt talat? Vilka är dina utmaningar? Varför behövs förändringen? Vad behöver du för att komma
vidare? Vem behöver du stöd av? Vill du vara i ett annat rum än det du befinner dig i?

Gruppdynamik

Utöver förändringens individuella betydelse påverkas även den grupp som du tillhör, eller leder. En grupp som förändras går igenom olika faser. Gruppdynamik innebär att olika personer kan uppfatta faserna på olika sätt och agera
därefter.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet är vetskapen om att du kan uttrycka och dela dina idéer, frågor, bekymmer och misstag utan att bli straffad eller förlöjligad. I det öppna klimatet optimeras människans kapacitet av kunskaper och egenskaper.

Människans förändringsprocess

Parallellt med organisatoriska förändringen genomgår de berörda människorna också en inre förändringsprocess – allt ifrån chock, ilska och frustration till acceptans, för att sen till sist kunna bli mottagliga för det nya. Ofta bemöter vi den inte utan fokuserar enbart på målet med själva förändringen vilket kan få energin att läggas på försvarsmekanismer.

Förändringskommunikation

Ett gott ledarskap inkluderar förmågan att kommunicera. I en förändring är det extra viktigt att skapa förståelse för varför förändring är nödvändigt. Framsteg måste också kommuniceras, vilket i sig uppmuntrar till  fortsatt delaktighet på förändringsresan och att hålla farten uppe samtidigt som produktiviteten i den befintliga verksamheten hålls hög.

Om kursen

Cordevo erbjuder en heldags workshop med mål att minska motståndet till förändring och samtidigt behålla produktiviteten. Målet är att skapa insikt och förståelse för människor i förändring och vad som krävs för att minska oro, skapa tillit och effektivisera kommunikationen.

Upplägg

Lämplig storlek på grupp är 10-20 personer, dvs en ledningsgrupp, avdelning eller ett mindre företag i sin helhet.
Under workshopen tar vi upp flera aspekter av grunderna i förändringsledning:

  • Du själv i en förändring
  • Människor och grupper i förändring
  • Förändringsberedskap och minskat motstånd till förändring
  • Skapa den psykologiska tryggheten
  • Förändringskommunikation

Resultat

Efter genomgången workshop har du fått en ökad kunskap och insikt i människan i förändring och även vem du är i en förändring. Hur kan du minska motståndet och öka tryggheten genom ledarskap och värdegrunder.

Tid:

Workshopen genomföres mellan kl. 09.30 – 16.30 för att ge deltagarna möjlighet att klara operativa uppgifter före och efter.

Pris:

Kostnaden för en heldag är 35 000 kr ex moms.
Uppdragsgivaren står för lokal, kaffe och lunch.

Johanna Gittne

Utbildare:

Utbildare är vår ledarskapskonsult Johanna Gittne som är en mycket erfaren coach och ledarskapsutvecklare. Hon har stor vana av utbildningar och föreläsningar för både mindre och större grupper på olika ledningsnivåer.

Johanna skapar en öppenhet och trygghet vilket gör människor mottagliga för förändringar och lärande.

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan vänligen kontakta:

johanna.gittne@cordevo.se
Johanna mobil: 070-926 30 50

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77