Individuell retorikcoaching

Påverka och motivera mer när du framför budskap

Vill du påverka och motivera mer när du framför budskap? Retorik – konsten att övertyga är grunden i påverkan- och förändringsarbete. Gör skillnad nästa gång när du håller i möten, presenterar och informerar. Under den individuella retorikcoachingen får du skräddarsydd hjälp till dina behov. Du får rådgivning, konkreta verktyg, tips och tänk till dina kommunikativa utmaningar.

Exempel på situationer där retorikcoaching kan behövas

 • Du når inte fram när du framför beslut, information, förändringar.
 • Du blir missuppfattad och det blir kostsamma konsekvenser.
 • Du får inte gehör för dina förslag och idéer.
 • Du är ny i din roll och vill öka din pondus och trovärdighet.
 • Du känner dig osäker att tala inför din publik.
 • Du vill ta ett till steg i ditt ledarskap.

Cordevo erbjuder individuell retorikcoaching som stöd för ledare att utvecklas i sin roll och att åstadkomma goda resultat i de organisationer man verkar.

Innehåll

Under individuell retorikcoaching tar vi upp flera aspekter på retorik och kommunikation:

 • Tydlighet är A och O
  Du får retoriska dispositionsmallar för att öka tydligheten i ditt budskap. Du får metoder för att målgruppsanpassa ditt innehåll.
 • Anpassa språket och skapa engagemang
  Du får retoriska språkfigurer till dina budskap som resulterar i konkretion och engagemang. Lär dig ordets makt, bildspråket och värdet av att uttrycka dig: ”kort, klart och konkret.”
 • Kraften i rösten
  Du får värdefull coaching i hur du använder din röst. Du får retoriska och karismatiska rösttekniker som gör din röst mer kraftfull och nyanserad.
 • Ta kontrollen över ditt kroppsspråk
  Lär dig hur du kan ta hjälp av kroppsspråket på rätt sätt och bli medveten om hur du uttrycker dig. Du får träna dig i kraftfulla gester, kroppspositioner och ögonkontakt.
 • Powerpoint-presentationer som ger intryck
  Vi går igenom hur du med hjälp av enkla medel kan skapa engagemang, intresse och energi i dina powerpoint-bilder. Du får coaching i både innehåll och framförandet.
 • Bli tryggare i att hantera frågestunden
  Styr upp frågestunden genom att få tekniker till att släppa och dra åt tyglarna. Skapa rätt förutsättningar för syftet med frågestunden och lär dig att bemöta frågor och svara proffsigt.
 • Hantera och bemöt svåra och utmanande situationer
  Lär dig att hantera oförutsedda händelser under en presentation, tex kritik, ifrågasättande attityd och härskartekniker. Verktygen kommer att ge dig säkerhet och tydlighet.

Upplägg och frekvens

Varje sekvens innehåller minst fem möten. De kan pågå från 45 minuter till två 2 timmar. Frekvensen avgörs av varje enskild situation. Ibland är det bråttom, ibland måste saker och ting mogna. Så ibland varje vecka, ibland en gång i månaden. Du får ett pedagogiskt material med alla tekniker och tips för din utveckling.

Fullt fokus på din utveckling
Du får personlig coachning och konstruktiv feedback som är utvecklande och utmanande. För att du snabbt ska få ett resultat blir du filmad vid ett flertal tillfällen och därefter analyserar vi tillsammans dina styrkor och utvecklingsområden.

Från coaching till handling
Efter varje coachtillfälle får du en sammanfattning av det som avhandlats och det som ska göras till nästa gång. Varje tillfälle inleds med vad som gjorts och hur det gått. Detta följs upp av en diskussion kring vad som måste fortsätta och vad som måste läggas till /ändras.

Tid och plats:

Individuell coaching startar löpande. Plats bestäms av individen i samråd med coachen.

Pris:

Kostnaden är 30 000 kr + moms för de första fem tillfällena.

Nina Buchaus

Ansvarig coach:

Coachingen genomförs av Nina Buchaus som är retorikexpert och coach. Nina har coachat och utbildat ledare och medarbetare i både privat näringsliv och inom den offentliga sektorn under 15 år. Hon har arbetat med kunder som till exempel Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Volvo Trucks, Siemens Energy och Saab Kockums.

Nina får höga betyg för sina utvecklingsinsatser och har ett coachande förhållningssätt i sina ämnen. Nina bryter ner teorierna till konkreta verktyg för effektiv inlärning.
Ämnena hon undervisar i spänner mellan områdena retorik, kommunikation, förhandlingsteknik och härskartekniker.

Mer information:

För mer information vänligen kontakta:

nina.buchaus@cordevo.se
Nina mobil: 070-632 21 92

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77