Ledarcoaching i grupp

Komplement till individuell ledarcoaching och andra specifika insatser för att utvecklas i sin roll som ledare

Cordevo erbjuder coaching i grupp  som kompletterar individuell ledarcoaching och andra specifika insatser för att utvecklas i sin roll som ledare och nå goda resultat i de organisationer man verkar.

Att vara ledare kan vara ganska ensamt, oavsett om man är ägare, styrelseledamot, VD eller har annat operativt ansvar. I många situationer kan du diskutera med kollegor, vänner, familj eller andra. I andra fall – ofta när det gäller din egen situation – så sitter du ensam. Antingen är de runt dig för inblandade, eller så har de för liten egen erfarenhet eller är helt enkelt ganska ointresserade av din situation. Du behöver någon att kunna tala med helt förtroligt, som vet vad det handlar om och lyssnar specifikt på just dig och din frågeställning.

Coaching i grupp handlar också om att bidra till andras utveckling. Du lär dig av andras erfarenheter och får därmed även perspektiv på dig själv.

Exempel på situationer där coaching kan behövas. Känner du igen dig?

  • Du har just tagit på dig en ny roll och du funderar över hur du kan lägga upp ditt arbete för att skapa största möjliga förtroende för ditt ledarskap. Vad måste du tänka på?
  • Du har fått ett uppdrag som styrelseordförande i ett bolag. Utöver alla de regelkrav som du måste känna till så kanske du funderar på hur du ska lägga upp kontakterna med ägaren, övriga styrelsen, leda styrelsearbetet, relationerna till VD och övrig ledning. Hur kan du hantera helheten för att uppnå ett bra resultat för bolaget?
  • Du är på väg att anställa en nyckelperson. Du har fått hjälp av HR och/eller ett rekryteringsbolag. Men du känner att du själv måste ha en klar uppfattning om tex värderingsfrågor, relationer etc som kan vara svårt att sätta ord på, men som är avgörande för att det ska bli rätt.
  • Du känner dig olustig inför en av dina medarbetare, det fungerar inte som du vill. Men är ändå osäker på vad som är rätt. Kan ni lösa situationen tillsammans eller måste du hitta ett sätt att avveckla/ersätta? Processen fram till dess du vet vad du behöver göra är svårast. Hur kommer du fram till rätt beslut?
  • Du har upptäckt att någon person i din närhet inte är fullt transparent eller till och med ohederlig. Hur hanterar du detta? Du måste agera, men behöver hitta rätt sätt att göra det på.
  • Du känner dig osäker på om din position är den du egentligen vill ha framåt. Du har det ganska bra, men har stannat i utvecklingen. Hur ser dina alternativ ut? Få en ny roll i samma företag? Byta arbetsplats? Starta eget företag? Bli partner i något existerande företag? Tillsammans med någon erfaren utomstående kan du lista och utvärdera alternativen och se hur nästa steg skulle kunna se ut?
  • Du mår inte bra privat. Din relation fungerar dåligt, du känner dig utmattad, kanske har börjat missbruka alkohol. Hur mycket kan du berätta utåt? Håller du masken för att inte hamna i sämre läge? Detta kan vara en sådan känslig fråga där man inte har någon att tala med. Antingen är de för nära eller så är du för ”beroende” av dem på annat sätt. Här kan de vara bra att tala med någon som har en viss distans, men som lyssnar och hjälper dig att hitta rätt steg.
  • Du inser att du inte bara kan sitta och tänka utan måste agera. Då är det bra att ha någon som hjälper dig att ta fram en handlingsplan, pusha på och sedan utvärdera och justera.

Mer än traditionell coaching

Ovanstående handlar om dig och din personliga situation i första hand relaterat till ditt yrkesliv. Ditt privata liv kan dock vara en väsentlig pusselbit i sammanhanget. Coaching i grupp går ut på att deltagarna hjälper varandra att analysera och komma vidare i specifika frågor som uppkommer i varje ledares vardag.

Upplägg och frekvens

En grupp på ca 5-10 personer bildas bestående av personer med ansvar för att utveckla en verksamhet och har en beslutfattande ställning. Gruppens möten leds av en erfaren samtalsledare som ser till att processen följs och att utfallet blir konstruktivt. Under varje möte diskuteras två frågor som föreslagits av deltagarna. Den person som ”äger” frågan beskriver situationen och den uppgift som ska lösas. Övriga söker att förstå utmaningen och delar sedan med sig av erfarenheter. Allt under total konfidentialitet.

Det har visat sig att många ser lösningar bara genom att fundera över svaren på de frågor man får. Samtalsledaren har en nyckelroll i att se till att samtalen inte flyter ut, att det blir koncentration kring ämnet. Likaså att gruppmedlemmar känner att de får med sig konkreta insikter från varje möte.

Gruppen möts minst en gång i månaden, kanske var sjätte vecka. Tidsåtgången är lite beroende av gruppens storlek, men oftast ca 2-3 timmar. En kontinuerlig närvaro är avgörande för gruppens framgång.

Tid & Plats:

Grupper för ledarcoaching startar löpande. Varje grupp träffas vid 8 tillfällen under ett år. Plats bestäms av gruppen i samråd med coachen.

Pris:

Kostnaden är 20 000 kr per person plus moms. Eventuell avgift för lokal att delas av deltagarna tillkommer. Ofta är det ett tilläggsvärde om man kan genomföra mötena i medlemmarnas lokaler.

Gunvor Engström

Ansvarig coach:

Coachingen genomförs av Gunvor Engström som är en mycket erfaren ledare och styrelseledamot. Hon har haft tunga operativa uppdrag i både privat näringsliv och inom den offentliga världen samt drivit egna bolag.

Parallellt har Gunvor arbetat med styrelseuppdrag i många olika former av verksamhet samt investerat i såväl startups, entreprenörsdrivna samt noterade bolag.

Idag arbetar Gunvor i styrelser, som coach för enskilda individer och grupper samt med egna affärer.

Mer information och intresseanmälan

För mer information och intresseanmälan vänligen kontakta:

gunvor.engstrom@cordevo.se
Gunvor mobil: 070-593 00 93

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77

Gunvor är min klippa i arbetslivet!

Oavsett hur stressad eller förvirrad jag är, efter två timmar med Gunvor har jag tre till fyra tydliga ”att göra” som inte bara lättar min stress utan även utvecklar och driver min verksamhet och minroll som ledare framåt. Jag var inte helt övertygad om att mentorssamtal skulle vara något för mig, jag var lite orolig över att det skulle bli luddiga samtal med många floskler. Det blev tvärtom. Så här efter drygt ett halvår med kontinuerliga mentorssamtal med Gunvor kan jag verkligen se konkreta framsteg och förbättringar i både min roll som VD, för bolaget och mig som person.

Maja Rapp
VD Tåg i Bergslagen

Gunvor är klok, knivskarp och har ett stort hjärta.

"Vill du bolla med någon med enorm erfarenhet och gedigen intresse för att utveckla människor? Då är Gunvor rätt person – en coach som är klok, knivskarp och har ett stort hjärta. Ett fåtal samtal med Gunvor hjälpte mig att hitta helt nya infallsvinklar, gav nya kraftfulla verktyg och ordentlig boost i självsäkerhet. Gunvor leder samtal genom att ställa nyfikna frågor som följs av skarpa analyser och förslag till konkreta handlingar. Hon utmanar, triggar till reflektion och handlingskraft. Rekommenderar varmt!”

 

Viktoria Neimane
tidigare avdelningschef på Vattenfall