Positiv kommunikation

Hur kommunicerar du för att skapa ett gott arbetsklimat?

Att prata positivt handlar inte om att prata om glada saker. Det handlar om att lyssna till och bli lyssnad på. En positiv konversation blir en omtänksam kommunikation. Det i sin tur leder till trygghet som skapar en bra kultur för goda resultat.

 

En omtänksam kommunikation bygger på självinsikt inom följande områden:

Prata eller kommunicera är det någon skillnad?

Absolut! Genom att förstå olika sätt att kommunicera i både tal, skrift och kroppsspråk, kan du nå bättre framgång. Grunden ligger i viljan att förstå. Hur väl känner du till dit  kroppsspråks inverkan på din kommunikation

Kommunikationsstilar

Vilken kommunikationsstil har du och hur behöver du utveckla den? Vilka andra kommunikationsstilar utöver din egen finns, och vad innebär dessa för dig?

Personliga egenskaper

Upplever du dig själv som tydlig utan att nå fram med dina budskap? Den upplevelsen stämmer säkert. Den beror på våra olikheter. Ju mer insikt du har om olika egenskaper, dina egna och andras, desto större chans till förståelse.

Hinder i kommunikation

Rädslor, ett av de största hindren i vår kommunikation. Rädslor för negativa reaktioner. Ofta kan även prestige spela in. Oavsett anledning kan det leda till besvärliga situationer, missförstånd, och allra värst bristande arbetsmiljö.

Aktivt lyssnande

Många ser sig själva som goda lyssnare, men hur är det egentligen? Vi lyssnar oftast för att svara och bemöta. Så vad är då ett aktivt lyssnande och hur kan du utveckla din kommunikation genom att använda det?

Återkoppling

Det är lätt hänt att blanda ihop återkoppling med uppmuntran eller tillrättavisning. Alla former kan användas men i olika sammanhang. Genom att på rätt sätt göra återkoppling till en naturlig del av vardagen, ökar man medarbetarnas produktivitet och bygger en positiv kultur.

Om kursen

Cordevo erbjuder en heldags workshop i innebörden av att kommunicera taktiskt för att nå bättre resultat. Målet är att skapa insikt och förståelse för olika sätt att uttrycka sig för att nå fram bättre med dina budskap och i förlängningen bättre arbetsklimat och resultat.

Upplägg

Lämplig storlek på grupp är 10-20 personer, dvs en ledningsgrupp, avdelning eller ett mindre företag i sin helhet.
Under workshopen tar vi upp flera aspekter av grunderna i kommunikation:

  • Vad är kommunikation
  • Vikten av att förstå ditt kroppsspråk
  • Kommunikationsstilarna
  • Aktivt lyssnande
  • Hinder i kommunikation
  • Personliga egenskaper
  • Skillnaden på återkoppling, tillrättavisning och uppmuntran

Resultat

Efter genomgången workshop har du fått en ökad kunskap och insikt i ditt eget sätt att kommunicera, ditt kroppsspråk och hur du kan uttrycka dig mer taktiskt för att nå bättre framgång och resultat.

Tid:

Workshopen genomföres mellan kl. 09.30 – 16.30 för att ge deltagarna möjlighet att klara operativa uppgifter före och efter.

Finns även som halvdag och föreläsning.

Pris:

Kostnaden för en heldag är 35 000 kr ex moms.
Uppdragsgivaren står för lokal, kaffe och lunch.

Johanna Gittne

Utbildare:

Utbildare är vår ledarskapskonsult Johanna Gittne som är en mycket erfaren coach och ledarskapsutvecklare. Hon har stor vana av utbildningar och föreläsningar för både mindre och större grupper på olika ledningsnivåer.

Johanna skapar en öppenhet och trygghet vilket gör människor mottagliga för förändringar och lärande.

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan vänligen kontakta:

johanna.gittne@cordevo.se
Johanna mobil: 070-926 30 50

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77