Tjänsteaffären – den orealiserade intäkten

Utveckla din affär inom tjänsteområdet

I takt med att industrin alltmer strävar efter att förstå hur värde skapas i flera led än enbart i tillverkningsprocessen, behöver industrin flytta fokus från varor till tjänster.

Tjänsteaffären är en uppdragsutbildning för produktfokuserade företag som i och med den ökande graden av digitalisering vill utveckla sin tjänsteverksamhet.

Cordevo AB, i samarbete med Mälardalens Högskola, erbjuder en kurs i affärsutveckling för tjänsteaffären. Kursen riktar sig primärt till produktföretag som är intresserade av att utveckla sin affär inom tjänsteområdet. Frågor runt digitalisering och hållbarhet är integrerade i utbildningen. I kursen arbetar man med det egna företagets förutsättningar och som resultat av kursen har man en grundläggande affärsplan för en potentiellt växande tjänsteaffär.

Varför utbilda sig om tjänsteaffären?

Kursen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens kring synen på värdeskapande utifrån tjänstelogik. Här är begreppen vara och tjänst viktiga, men även hur dessa smälter ihop till en gemensam syn på värdeskapande som kallas tjänstelogik.

Syftet med kursen är att stärka din förmåga att identifiera, analysera och leda ett arbete med tjänstefiering av en verksamhet.

Efter kursen ska du känna dig trygg i att arbeta med att beskriva och förklara för kollegor, kunder och samarbetspartners så att de förstår att ett annat perspektiv på värdeskapande existerar, dvs. tjänstelogik och hur detta potentiellt leder till ökande intäkter.

 

Innehåll

 • Identifiera tjänster
 • Skapa affärsmodeller
 • Strukturera en tjänsteportfölj
 • Förstå finansiella modeller
 • Värdera tjänsteportföljen
 • Portföljstrategi – nästa steg

Genomförande

Under utbildningstillfällena varvas det teoretiska perspektivet (akademin) med det praktiska perspektivet (industrierfarenhet), samt hemuppgifter som med fördel görs baserat på den egna organisationens data. Deltagarnas egna frågor och erfarenheter är en viktig komponent under kursen.

Kursen genomförs över sex tillfällen under en termin. Kontakta oss för datum.

I kursen används högskolans lär- och kommunikationsplattformar Canvas och Zoom. Om möjligt kan introduktion och avslutning även genomföras fysiskt.

 

Mål

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om:

 • utveckling av begreppen varor och tjänster
 • tjänstelogik
 • tjänstefiering
 • värdeskapande, samskapande
 • affärsmodeller kring tjänstefiering
 • tjänsteportföljen
 • strategier för garantier och support samt risker
 • tjänsteperspektivet och Industri 4.0

Tid & Plats:

Kursen genomförs över sex tillfällen under en termin. Kontakta oss för datum.

I kursen – som är en distansutbildning – används högskolans lär- och kommunikationsplattformar Canvas och Zoom. Om möjligt kan introduktion och avslutning även genomföras fysiskt.

Pris:

Priset är 18 000 kr för en person. Priset är 32 000 kr för två personer från samma företag.

Kursansvariga:

Bernt Gustin

Bernt Gustin

Specialist inom Affärsutveckling, Lönsamhet och Ledarskap
Cordevo AB

Christer Nygren Mälardalens Högskola

Christer Nygren

Universitetsadjunkt i innovationsteknik
Mälardalens Högskola

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan vänligen kontakta:

bernt.gustin@cordevo.se
Bernt mobil: 0709-55 64 14

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77