Yrkesrollen och varumärket

Lev varumärket och bidra till en god arbetsmiljö

Många förknippar en yrkesroll med uppgifter och sysslor. Men det är så mycket mer. Det handlar om att representera sin arbetsgivare och ett varumärke. Samt att paketera sina styrkor, kompetenser och egenskaper för att efterleva värdegrunder. Din yrkesroll är då en del av en hel kedja där ni alla spelar i samma lag och där ni tillsammans ska ta ansvar för att optimera resultat.

 

En god social arbetsmiljö bygger bland annat på dessa grundstenar:

Uppdraget och yrkesrollen

Att ”leva varumärket” uppfylls genom beteenden och attityder. Men för att kunna klä sig i rätt yrkesroll måste verksamhetens mål, visioner och värdegrunder vara kända av var och en.

Kommunikation

Alla lär, lyssnar, förstår och uttrycker sig olika. Kommunicera därför och lyssna för att förstå. Utveckla ditt sätt att lyssna till hela människan i stället för enbart uttalade ord. Att prata positivt blir en omtänksam kommunikation som leder till ett bra arbetsklimat.

Konflikthantering

Eller del ser konflikter som något odramatiskt, lärande och utvecklande som leder till öppenhet, förståelse och ett bättre arbetsklimat, men för de flesta är det något negativt. Vissa lägger locket på och sticker huvudet i sanden, eller ännu värre, skyller på andra. Att lära sig hantera konflikter är väsentligt för alla grupper och mellanmänskliga relationer.

Gruppdynamik

En grupp som utvecklas tar sig igenom olika faser, som dina medarbetare och kollegor kan reagera, agera och uppfatta på olika sätt. En ökad förståelse för dessa faser bidrar därför till en bättre gruppdynamik.

Återkoppling

Det är lätt hänt att blanda ihop återkoppling med uppmuntran eller tillrättavisning men skall hellre användas för att både förstärka och förändra. Genom att på rätt sätt göra återkoppling till en naturlig del av vardagen ökar man medarbetarnas produktivitet och bygger en positiv kultur.

”Jag är din arbetsmiljö – du är min”

Alla bör bidra till att skapa och bli en del av arbetsglädjen. Att få vara någon annans kollega och fokusera på människors styrkor i stället för att irritera dig på deras svagheter bidrar till att göra arbetsdagen lite bättre för någon annan, och känna glädje över att får träffa dem varje dag.

Om kursen

Cordevo erbjuder en heldags workshop i innebörden av att  klä sig i en yrkesroll. Målet är att skapa insikt och förståelse för att leva varumärket och veta vad du representerar samt lägga grunden för eventuell fortsatt träning.

Upplägg

Lämplig storlek på grupp är 10-20 personer, dvs en ledningsgrupp, avdelning eller ett mindre företag i sin helhet.
Under workshopen tar vi upp flera aspekter av grunderna i en yrkesroll, exempelvis:

  • Vad är en yrkesroll?
  • Hur lever man varumärket?
  • Vilka mål och visioner skall vi leva upp till och vilken värdegrund bygger vi på?
  • Hur fungerar människor i grupp?
  • Skillnaden på återkoppling, tillrättavisning och uppmuntran.
  • Var den arbetsmiljö du själv önskar möta.

Resultat

Efter genomgången workshop har du fått en ökad kunskap och insikt i vad en yrkesroll är, vilka ni behöver vara på arbetsplatsen, hur ni ska paketera er för att leva varumärket och vara den arbetsmiljö som optimerar allas kapacitet.

Tid:

Workshopen genomföres mellan kl. 09.30 – 16.30 för att ge deltagarna möjlighet att klara operativa uppgifter före och efter.

Pris:

Kostnaden för en heldag är 35 000 kr ex moms.
Uppdragsgivaren står för lokal, kaffe och lunch.

Johanna Gittne

Utbildare:

Utbildare är vår ledarskapskonsult Johanna Gittne som är en mycket erfaren coach och ledarskapsutvecklare. Hon har stor vana av utbildningar och föreläsningar för både mindre och större grupper på olika ledningsnivåer.

Johanna skapar en öppenhet och trygghet vilket gör människor mottagliga för förändringar och lärande.

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan vänligen kontakta:

johanna.gittne@cordevo.se
Johanna mobil: 070-926 30 50

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77