Våra tjänster.

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt, vilket medför såväl utmaningar som spännande möjligheter. Genom att öka er innovationskraft och utveckla nya affärsmodeller och arbetssätt står ni bättre rustade för framtiden.

För att driva tillväxt arbetar Cordevo med affärsutveckling och innovation. För att öka lönsamheten hjälper vi er att höja verkningsgraden inom funktioner och processer; och säkrar att strategin genomförs i hela organisationen.

Vi skräddarsyr lösningar och insatser efter era behov – från kortare insatser till längre förändringsprojekt där vi verkligen får en chans att göra skillnad.

Affärsutveckling

Vi betraktar affärsutveckling som en strategisk process, som långsiktigt säkrar företagets tillväxt, styrka och framtid.

Läs mer här!

Innovation

Vi förbereder företag och organisationer för en okänd framtid genom att öka deras innovationsförmåga på ett hållbart sätt.

Läs mer här!

Lönsamhet

Vi har en stor verktygslåda för att åstadkomma lönsamhetsförbättringar… och har också gjort det i praktiken, flera gånger om.

Läs mer här!

Ledarskap

Alla rådgivare på Cordevo har ledarbakgrund. Vi vet hur man utvecklar och inspirerar personal, och hur man leder i förändring.

Lär mer här!

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett samarbete börjar alltid med ett samtal. Vi vill förstå vad som bekymrar er, identifiera vad som är bra och kan förstärkas, liksom vad som kan förenklas eller förnyas. Låt oss talas vid om hur vi kan gemensamt kan driva tillväxt och resultat!