Vårt team

Bengt Järrehult
Bengt Järrehult

Bengt Järrehult

Tel: +46 (0)70-666 15 76
Email: bengt.jarrehult@cordevo.se

Bengt Järrehult

Efter att ha doktorerat i cellulosakemi ägnade sig Bengt åt ytkemi för trä och papper, varav flera år som teknisk säljare i Tyskland och dotterbolagschef i Sydostasien. Nästa långa uppdrag blev att vara utveckling- och innovationschef för en av världens ledande leverantörer av cellulosabaserade hygienprodukter. Vilket i sin tur ledde till två adjungerade professurer inom förpackningslogistik respektive innovation vid Lunds Universitet samt Chalmers.

Bengt har i ökande omfattning dessutom varit konsult i innovationsledning och affärsutveckling under de senaste 15 åren, och få i landet torde slå honom i både bredd och djup när det gäller innovation.

Utöver sin ämneskompetens är Bengt en lysande och inspirerande talare på stora konferenser såväl som i mindre företagsanknutna sammanhang. Och en person som ständigt vill lära sig nya saker.

”Prata med mig om förändring och förnyelse” säger Bengt som är placerad i Göteborg.

”Det enkla är att veta man borde göra. Det svåra är istället att veta varför man inte gör det man vet att man borde göra. Först när man vet det kan man börja göra det man redan borde ha gjort…”

Exempel på kunduppdrag inom innovation: