Vårt team

Gunvor Engström
Gunvor Engström

Gunvor Engström

Tel: +46 (0)70-593 00 93
Email: gunvor.engstrom@cordevo.se

Gunvor Engström

Efter utbildning till civilekonom påbörjade Gunvor en tung karriär som har innehållit uppdrag både i offentlig sektor, som till exempel Departementsråd och Landshövding, och i det privata näringslivet med roller som vd för en bank och ansvarig för företagande och entreprenörskap på Svenskt Näringsliv. Under fem år var Gunvor också VD för Företagarna, vilket gav henne en djup insikt om inte minst småföretagandets villkor.

Parallellt med allt detta har Gunvor haft en mängd styrelseuppdrag i många olika former av verksamhet samt investerat i såväl start-ups som entreprenörsdrivna och noterade bolag. Idag fortsätter Gunvor att arbeta i styrelser och som coach för enskilda individer och grupper.

”Efter samtalet ser du vägarna framåt tydligare”
– Gunvor Engström

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: