Vårt team

Jonas Carlsson
Jonas Carlsson

Jonas Carlsson

Tel: +46 (0)72-528 06 24
Email: jonas.carlsson@cordevo.se

Jonas Carlsson

Utan säljare stannar världen! Den bästa försäljningen sker när säljteamet jobbar i effektiv samverkan, såväl internt som externt, och tillsammans med kundens köparteam längs med hela kundresan. När affärsmöjligheterna blir globala och värdekedjan stärks av både internationella underleverantörer och krävande kunder på olika exportmarknader, då krävs en alldeles särskild förmåga att bygga tillit och förtroende kring ett unikt och attraktivt erbjudande, oftast paketerat i flera dimensioner.

Jonas har mer än 30 års erfarenhet från projektledning, affärsutveckling och kvalificerad försäljning av både produkter och tjänster i en rad olika branscher och på internationella marknader. Med en bas från Industriell Ekonomi vid LiTH, kompletterad med en global executive MBA från Handels, har Jonas en bred kunskapsbas som banat väg för många ledande roller, bla som försäljningschef vid tillväxtbolag och stora internationella konsultföretag med ambition att växa internationellt. Att leda och utveckla team ta sig an nya affärsmöjligheter eller genomföra grön transformation tillhör Jonas vardag.

Rådgivning, coachning och förmåga att hjälpa andra lyckas, kännetecknar Jonas ledarstil. Jonas har en bred internationella erfarenhet, dels från industrin och som management konsult, men också från 15 år inom UD´s olika organisationer. Exempelvis har Jonas ansvarat för Inward Investment, exportrisk hantering vid Exportkreditnämnden och regional exportrådgivning, men också som handelssekreterare och kommersiell konsul för Business Sweden i Shanghai, har bidragit till Jonas internationella erfarenhet.

”Framgång är inte slutlig; misslyckande är inte dödlig: det är modet att fortsätta som räknas.” Winston S. Churchill

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: