Energiproduktion

KUNDUPPDRAG

IT-avknoppning vid avyttring
Clas Rolander

Kund: ”Energibolaget”

Situation:

Det stora energibolaget ägde verksamhet utomlands men beslutade att avyttra dessa bolag. Problemet var att deras IT-system var djupt integrerade med moderbolagets.

Åtgärd:

Konsulterna gjorde en komplett genomgång av dotterbolagens användning av IT-systemen och föreslog samt projektledde en uppbyggnad av parallella system. På eller strax efter den formella överlåtelsedagen kunde man därför koppla bort sig från moderbolaget och stå på egna ben.

Resultat:

Det som såg ut att vara en komplicerande faktor inför en avyttring löstes elegant, om än med en större arbetsinsats.

Energiproduktion