Lönsamhet

Kassaflödesmaximering

Maximera kassaflödet med med hänsyn till framtiden

En källa till god lönsamhet är att få ut maximalt av sitt kassaflöde och sträva efter att det är positivt även i tider av investeringar och omsättningsmässig expansion.

Pengaflöden
Ett första steg är att ha koll på företagets monetära flöden. På intäktssidan brukar de vara:

  • Kundfakturor
  • Moms- och skatteåterbäring
  • Bidrag av olika slag
  • Eventuella medlemsavgifter

På motsvarande sätt finns åtskilliga typer av flöden på kostnadssidan exempelvis:

  • Leverantörsfakturor
  • Löner
  • Skatt och sociala avgifter
  • Hyror och driftskostnader
  • Räntor

För flera av dessa flöden finns åtgärder att vidta som bidrar till ett positivt kassaflöde, allt annat lika.

Betalningsterminer
En uppenbar faktor är att ge kunder korta men acceptabla betalningsterminer och bevaka att man får betalt i tid. Omvänt gäller att kräva rimliga terminer av sina underleverantörer, och betala dem på sista dagen.

Factoring
Vissa företag kan tycka det är värt några procent av beloppen mot att få in sina fordringar snabbt, och då sälja sina fakturor till ett factoringbolag. Detta påverkar ju kassaflödet positivt, men lönsamheten något negativt.

Vi på Cordevo har erfarenhet av optimering av kassaflöden från våra operativa roller.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal hur vi kan hjälpa er.

Kontakt Kassaflödesmaximering

Tobias Stenberg

Tobias Stenberg

Tel: +46 (0)72-305 55 92
Email: tobias.stenberg@cordevo.se

Clas Rolander

Clas Rolander

Tel: +46 (0)76-767 70 77
clas.rolander@cordevo.se

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: