Individuell ledarcoaching

Stöd för ledare att utvecklas i sin roll och åstadkomma goda resultat

Cordevo erbjuder individuell coaching till stöd för ledare som vill utvecklas i sin roll och åstadkomma goda resultat i de organisationer man verkar.

Att vara ledare kan vara ganska ensamt, oavsett om man är ägare, styrelseledamot, VD eller har annat operativt ansvar. I många situationer kan du diskutera med kollegor, vänner, familj eller andra. I andra fall – ofta när det gäller din egen situation – så sitter du ensam. Antingen är de runt dig för inblandade, eller så har de för liten egen erfarenhet eller är helt enkelt ganska ointresserade av din situation. Du behöver någon att kunna tala med helt förtroligt, som vet vad det handlar om och lyssnar specifikt på just dig och din frågeställning. Och som hjälper dig att se vilka steg du kan ta framåt. Det viktiga är att skapa en situation där du tvingas formulera dig inför någon som lyssnar, begriper och som tillsammans med dig sätter en handlingsplan som hjälper dig att komma vidare.

Exempel på situationer där coaching kan behövas. Känner du igen dig?

  • Du har just tagit på dig en ny roll och du funderar över hur du kan lägga upp ditt arbete för att skapa största möjliga förtroende för ditt ledarskap. Vad måste du tänka på?
  • Du har fått ett uppdrag som styrelseordförande i ett bolag. Utöver alla de regelkrav som du måste känna till så kanske du funderar på hur du ska lägga upp kontakterna med ägaren, övriga styrelsen, leda styrelsearbetet, relationerna till VD och övrig ledning. Hur kan du hantera helheten för att uppnå ett bra resultat för bolaget?
  • Du är på väg att anställa en nyckelperson. Du har fått hjälp av HR och/eller ett rekryteringsbolag. Men du känner att du själv måste ha en klar uppfattning om tex värderingsfrågor, relationer etc som kan vara svårt att sätta ord på, men som är avgörande för att det ska bli rätt.
  • Du känner dig olustig inför en av dina medarbetare, det fungerar inte som du vill. Men är ändå osäker på vad som är rätt. Kan ni lösa situationen tillsammans eller måste du hitta ett sätt att avveckla/ersätta? Processen fram till dess du vet vad du behöver göra är svårast. Hur kommer du fram till rätt beslut?
  • Du har upptäckt att någon person i din närhet inte är fullt transparent eller till och med ohederlig. Hur hanterar du detta? Du måste agera, men behöver hitta rätt sätt att göra det på.
  • Du känner dig osäker på om din position är den du egentligen vill ha framåt. Du har det ganska bra, men har stannat i utvecklingen. Hur ser dina alternativ ut? Få en ny roll i samma företag? Byta arbetsplats? Starta eget företag? Bli partner i något existerande företag? Tillsammans med någon erfaren utomstående kan du lista och utvärdera alternativen och se hur nästa steg skulle kunna se ut?
  • Du mår inte bra privat. Din relation fungerar dåligt, du känner dig utmattad, kanske har börjat missbruka alkohol. Hur mycket kan du berätta utåt? Håller du masken för att inte hamna i sämre läge? Detta kan vara en sådan känslig fråga där man inte har någon att tala med. Antingen är de för nära eller så är du för ”beroende” av dem på annat sätt. Här kan de vara bra att tala med någon som har en viss distans, men som lyssnar och hjälper dig att hitta rätt steg.
  • Du inser att du inte bara kan sitta och tänka utan måste agera. Då är det bra att ha någon som hjälper dig att ta fram en handlingsplan, pusha på och sedan utvärdera och justera.

Mer än traditionell coaching

Ovanstående handlar om dig och din personliga situation i första hand relaterat till ditt yrkesliv. Privatsituationen kan dock vara en väsentlig del i sammanhanget. Det handlar egentligen varken om traditionell coaching, inte heller om mentorskap. Erbjudandet handlar om att få tillgång till en erfaren person som lyssnar, ställer frågor, som tillsammans med dig analyserar och tar fram handlingsalternativ.

Allt under total konfidentialitet. Vi erbjuder egentligen en erfaren samtalspartner som utan att använda sig av några särskilda metoder bidrar till att du kommer vidare. Att du vågar ta konkreta steg, som sedan utvärderas och korrigeras.

Upplägg och frekvens

Varje sekvens innehåll minst fem möten. De kan pågå från 45 minuter till 2 timmar. Frekvensen avgörs av varje enskild situation. Ibland är det bråttom, ibland måste saker och ting mogna. Så ibland varje vecka, ibland en gång i månaden.

Från samtal till handling
Efter varje samtal får du en sammanfattning av det som avhandlats och det som ska göras till nästa gång. Varje samtal efter det första inleds med vad som gjorts och hur det gått. Detta följs upp av en diskussion kring vad som måste fortsätta och vad som måste läggas till /ändras.

Tid & Plats:

Individuell ledarcoaching startar löpande. Plats bestäms av individen i samråd med coachen.

Pris:

Kostnaden är 30 000 kr per person plus moms för de första fem tillfällena.

Gunvor Engström

Ansvarig coach:

Coachingen genomförs av Gunvor Engström som är en mycket erfaren ledare och styrelseledamot. Hon har haft tunga operativa uppdrag i både privat näringsliv och inom den offentliga världen samt drivit egna bolag.

Parallellt har Gunvor arbetat med styrelseuppdrag i många olika former av verksamhet samt investerat i såväl startups, entreprenörsdrivna samt noterade bolag.

Idag arbetar Gunvor i styrelser, som coach för enskilda individer och grupper samt med egna affärer.

Mer information och intresseanmälan:

För mer information och intresseanmälan vänligen kontakta:

gunvor.engstrom@cordevo.se
Gunvor mobil: 070-593 00 93

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77

Gunvor är min klippa i arbetslivet!

Oavsett hur stressad eller förvirrad jag är, efter två timmar med Gunvor har jag tre till fyra tydliga ”att göra” som inte bara lättar min stress utan även utvecklar och driver min verksamhet och minroll som ledare framåt. Jag var inte helt övertygad om att mentorssamtal skulle vara något för mig, jag var lite orolig över att det skulle bli luddiga samtal med många floskler. Det blev tvärtom. Så här efter drygt ett halvår med kontinuerliga mentorssamtal med Gunvor kan jag verkligen se konkreta framsteg och förbättringar i både min roll som VD, för bolaget och mig som person.

Maja Rapp
VD Tåg i Bergslagen

Gunvor är klok, knivskarp och har ett stort hjärta.

"Vill du bolla med någon med enorm erfarenhet och gedigen intresse för att utveckla människor? Då är Gunvor rätt person – en coach som är klok, knivskarp och har ett stort hjärta. Ett fåtal samtal med Gunvor hjälpte mig att hitta helt nya infallsvinklar, gav nya kraftfulla verktyg och ordentlig boost i självsäkerhet. Gunvor leder samtal genom att ställa nyfikna frågor som följs av skarpa analyser och förslag till konkreta handlingar. Hon utmanar, triggar till reflektion och handlingskraft. Rekommenderar varmt!”

 

Viktoria Neimane
tidigare avdelningschef på Vattenfall