Retorik och förhandlingsteknik

Bemästra kommunikationen som krävs i en förhandling

Förhandlingsteknik handlar om att bygga relationer och samarbeta med motparten för att hitta en lösning som fungerar för båda parter. Med hjälp av denna kurs kommer du att få konkreta verktyg och strategier för att bemästra den viktiga kommunikationen som krävs i en förhandling.

Om kursen

Cordevo erbjuder en två-dagars kurs i förhandlingsteknik och retorik. Målet är att få kunskaper och konkreta verktyg för att förhandla på ett starkt sätt och känna trygghet inför uppgiften. Den här kursen sätter fokus på kommunikationen under alla förhandlingens faser.

Allt lärande fungerar bäst när man som deltagare är delaktig, så dessa dagar kommer att innehålla mycket delaktighet i form av improviserande och förberedande övningar. Det blir också inslag av diskussioner, rollspel och framträdanden av olika slag i en öppen atmosfär och positiv anda.

Innehåll

Under kursen tar vi upp flera aspekter på förhandlingsteknik och retorik, exempelvis:

 • Förhandlingens dygder
 • Retorik – konsten att övertyga
 • Kommunikationsstilar
 • Skapa tydliga och attraktiva mål
 • Den viktiga förberedelsen – din plan
 • Första intrycket – hur du inleder din förhandling
 • Förhandla med tydlig struktur
 • Paketera argumenten trovärdigt
 • Ord gör skillnad – retoriska språkmetoder
 • Rösten som förhandlingsverktyg
 • Att förhandla fysiskt – kroppsspråket
 • Presentera dina förslag proffsigt
 • Behärska frågor och motsättningar
 • Förstärk dina budskap med powerpointbilder

Resultat

Efter genomgången utbildning har du fått en ökad kunskap, konkreta verktyg och inspiration till dina framtida förhandlingar. Du ökar också medvetenheten för kommunikationens betydelse i förhandlingens olika faser därmed blir du starkare och tryggare i din roll som förhandlare.

Tider:

Denna kurs löper över två dagar, dag 1: 09.30-16.30 och dag 2: 09.00-16.30.
Denna kurs kan även skräddarsys som heldagskurs eller som föreläsning.

Pris:

Välkommen att ta kontakt med oss för offertförslag för era behov och önskemål. 

Nina Buchaus

Utbildare:

Utbildare är vår retorikkonsult Nina Buchaus som har stor vana av utbildningar och föreläsningar. Hon har lett både mindre och större grupper inom näringslivet och den offentliga sektorn. Nina får höga betyg från sina deltagare för att hon skapar en trygg och kreativ miljö för deras utveckling.

Mer information:

För mer information vänligen kontakta:

nina.buchaus@cordevo.se
Nina mobil: 070-632 21 92

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77