Affärsutveckling

Internationalisering

När din affärsidé är för stor för Sverige

Du kanske bär på en alldeles briljant affärside´, en affär som är både skalbar och internationellt möjlig, men du vet inte hur du ska ta dig an uppgiften. Du inser att Sverige som marknad är för liten, varför en exportsatsning ligger närmast för att skapa önskad tillväxt i företaget.

Oavsett om du är nystartad eller etablerad som företagare, skulle ditt företag kunna dra fördel av att agera internationellt. Det kan röra sig om att effektivisera värdekedjan, att finna rätt leverantör som kan leverera både kostnadseffektivt och flexibelt, bidra till lägre inköpskostnader till minst bibehållen kvalitet. Eller så vill du accelerera din försäljning, gå på export utan att först etablera eget bolag på marknaden för att steg för steg kunna öka volym och ta marknadsandelar. Med tiden inser du att det vore effektivt att ha lokal personal, kollegor som talar marknadens språk och som kan skapa marknadsföring och varumärkesuppbyggnad genom de rätta kanalerna, där din målgrupp finns.

Du inser att internationalisering erbjuder en rad möjligheter, vare sig företaget söker effektivare sourcing, en juridisk bolagsetablering, eller offensivare säljkanaler, via agent eller distributör. Kanske vore det också möjligt att etablera e-handel för att standardisera köpprocessen i en digital värld.

Cordevo har erfarna konsulter som stått inför samma utmaningar, men också lyckats genomföra dem.
Att ta hjälp av de som gjort resan tidigare, har tillgång till strategi och metodik, med förmåga att anpassa hjälpen till just ditt företags behov kan sänka risken och accelerera ditt företags förmåga att växa internationellt.

Vi på Cordevo erbjuder konsulting, rådgivning och coachning för att hjälpa dig lyckas internationellt.
Vårt kompetens sträcker över ett brett spektrum, från att formulera strategi, skapa affärsplan och etablera närvaro på marknaden till att skapa affärer eller attrahera kapital. Vi har ett internationellt kontaktnät och jobbar i nära samverkan med svenska exportfrämjande organisationer, myndigheter och partners, såväl på hemmaplan som på bortaplan.
Fler av våra seniora konsulter har egen erfarenhet av ett operativt ansvar för internationell tillväxt, bott och levt utomlands eller verkat genom olika internationella partners. Några få konsulter har också varit kontorschefer, handelssekreterare och kommersiell konsul på utländska marknader.

Hos Cordevo finner du en bred palett av internationell kompetens och erfarenhet, som kan erbjudas dig och ditt företag, för att accelerera just din internationaliseringsresa.

Första steget till internationalisering börjar med en första kontakt med Cordevo på hemmaplan

Exempel på kunduppdrag inom affärsutveckling: