Kommunikation, retorik och presentationsteknik

En workshop i konsten att övertyga och nå fram

Framför ditt budskap skickligt och övertygande. Bli säkrare i att hantera situationer där du behöver kliva fram i rampljuset inför dina medarbetare, kunder och andra intressenter.

Ledarskap bygger på tydlig och trovärdig retorik:

 • Ta plats och påverka
  Få tekniker och metoder till att ta plats för ditt ledarskap. Bemästra två kommunikationsstilar: öppen- och beslutsam karaktär för att behärska olika syften, situationer och sammanhang.
 • Tala tydligt
  Få metoder och tekniker i hur du använder språket för att nå fram. Lär dig också att sätta en ram och en tråd i ditt budskap för att öka förståelsen.
 • Argumentera övertygande
  Stärk dina förslag, dina beslut och dina budskap med retoriska argument. Få tips och tänk till hur du ska övertyga dina lyssnare med förnuft och känsla.
 • Skapa delaktighet och ansvar
  Lär dig värdefulla tekniker till att skapa mer engagemang och interaktivitet. Skapa balans mellan monologen och dialogen.
 • Kroppsspråk som förstärker
  Bli medveten om ditt kraftfulla kroppsspråk: ögonkontakt, mimik, poser, uttryck och gester. Bli medveten om din ickeverbala kommunikation!
 • Behärska frågestunden
  Styr upp frågestunden genom att få tekniker till att släppa och dra åt tyglarna. Skapa rätt förutsättningar för syftet med frågestunden och lär dig att bemästra kritik.
 • Rösten som verktyg
  ”Ingenting höjer auktoriteten såsom tystnad.” Konstpausen, variation av styrka och rätt ton är några viktiga röstverktyg om du vill göra skillnad i dina framföranden.
 • Audiovisuella hjälpmedel – digital retorik
  Förstärk dina presentationer med powerpoint-bilder och andra audiovisuella medel tex: whiteboard och blädderblock. Få retoriska tips till dina digitala framföranden.

Om workshopen

Cordevo erbjuder en två-dagars workshop i retorik och presentationsteknik. Målet är att få kunskaper och konkreta verktyg för att presentera budskap på ett starkt sätt och känna trygghet inför uppgiften.

Upplägg och frekvens

Varje sekvens innehåller minst fem möten. De kan pågå från 45 minuter till två 2 timmar. Frekvensen avgörs av varje enskild situation. Ibland är det bråttom, ibland måste saker och ting mogna. Så ibland varje vecka, ibland en gång i månaden. Du får ett pedagogiskt material med alla tekniker och tips för din utveckling.

Fullt fokus på din utveckling
Du får personlig coachning och konstruktiv feedback som är utvecklande och utmanande. För att du snabbt ska få ett resultat blir du filmad vid ett flertal tillfällen och därefter analyserar vi tillsammans dina styrkor och utvecklingsområden.

Från coaching till handling
Efter varje coachtillfälle får du en sammanfattning av det som avhandlats och det som ska göras till nästa gång. Varje tillfälle inleds med vad som gjorts och hur det gått. Detta följs upp av en diskussion kring vad som måste fortsätta och vad som måste läggas till /ändras.

Tid och plats:

Denna workshop löper över två dagar, dag 1: 09.30-16.30 och dag 2: 09.00-16.30. Vi skräddarsyr den även som heldagsworkshop eller som föreläsning.

Pris:

Välkommen att ta kontakt med oss för offertförslag för era behov och önskemål.

Nina Buchaus

Utbildare:

Utbildare är vår retorikkonsult Nina Buchaus som har stor vana av utbildningar och föreläsningar. Hon har lett både mindre och större grupper inom näringslivet och den offentliga sektorn. Nina får höga betyg från sina deltagare för att hon skapar en trygg och kreativ miljö för deras utveckling.

Mer information:

För mer information vänligen kontakta:

nina.buchaus@cordevo.se
Nina mobil: 070-632 21 92

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77