OM CORDEVO

”Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte livshotande – det är modet att fortsätta som räknas”

Välkommen till Cordevo

Vi är ett spännande bolag på den svenska konsulthimlen – våra rådgivare har tillsammans över 500 år av operativ erfarenhet och mer än 150 år som konsulter. Alla rådgivare på Cordevo har ledarbakgrund med tidigare ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vi har varit med förut men blickar ständigt framåt.

De samlade erfarenheterna från tidigare operativa ledarroller och komplexa konsultuppdrag har bland annat lärt oss att:

  • Långsiktig ekonomisk tillväxt och en sund lönsamhet måste också bygga på ekologisk och social hållbarhet.
  • Genomförandet av strategier och planer är ännu viktigare än den teori den bygger på och de papper de skrivs på.
  • Människan – ledare som medarbetare – och hennes drivkraft står i centrum för all utveckling, innovation och förändring varför ett gott ledarskap är fundamentalt.

I våra uppdrag överför vi kunskap till våra kunder genom att samarbeta i projekt eller utbilda er personal inom särskilda områden. Som rådgivare är vi en ”en ledstång att hålla” i en snabbt föränderlig värld.

 

Värderingar

I vårt arbete som rådgivare har vi ett ödmjukt men nyfiket och kreativt förhållningssätt. Utgående från vår digra erfarenhet är vi samtidigt innovativa och försöker i varje uppdrag leva upp till bland annat dessa värderingar:

Lyhördhet – vi har mycket att berätta men lyssnar också väldigt noga

Flexibilitet – vi tror inte att ”one-size-fits-all” utan skräddarsyr våra insatser efter era mål och behov

Skärpa – våra råd är tydliga och vi tvekar inte att utmana om så behövs

Ni är experter på er bransch och teknologi. Vi står för metoder, drivkraft och förändringsledning. Tillsammans åstadkommer vi resultat.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om vad vi kan göra för er!

Clas Rolander

VD