Lönsamhet

Turnaround

Intensivvård när läget är riktigt akut

När ett företag blöder ekonomiskt och riskerar att duka under räcker det sällan med finputsningar på olika områden utan man måste göra en helomvändning, en turnaround som vi också säger på svengelska. Uppgiften är att gå från olönsamt till vinst på relativt kort tid, vilket är högre prioriterat än tillväxt medan operationen pågår.

Förutsättningar
Utgångspunkten är att allt olönsamt skall bort och att overhead skalas av så långt som möjligt, och gärna lite till. Det kan till och med vara så att man tvingas leva med en underdimensionerad, anorektisk organisation för en tid. Eventuellt måste man också byta VD och del av övrig ledning för att lyckas.

En vändning i tre steg
Cordevo rekommenderar ett arbete i tre steg med sikte på att det problemtyngda företaget återvänder till en lönsam tillväxt, illustrerat av nedanstående figur:

Cordevo turnaround

Skapa stabilitet
I denna mest akuta fas fokuserar vi på framförallt dessa frågor:

 • Säkerställ att affärsidén är hållbar
 • Ta fram en strategi och en handfast affärsplan, eller revidera den befintliga
 • Fokusera på resultatet och det som ger intäkter – och ha bra koll på kalkylerna
 • Inför hård kostnadskontroll och anpassa kostnaderna efter likviditet
 • Undvik störningar i alla externa relationer

Skapa lönsamhet
När situationen är mer stabil är det läge att trimma verksamheten, där hela vår verktygslåda för lönsamhetsförbättringar finns tillgänglig. Vi jobbar i denna fas exempelvis med att:

 • Förbättra avtal med kunder och underleverantörer
 • Trimma försörjningskedjan i alla led
 • Analysera och minska genomströmningstiderna i produktion
 • Arbeta bort eventuella kvalitetsbrister
 • Minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet

Skapa tillväxt
I denna fas finns i och för sig mängder med åtgärder att vidta, men vi rekommenderar att man går försiktigt och selektivt fram med i synnerhet dessa åtgärder:

 • Expandera inte förrän ekonomin tillåter
 • Arbeta med portföljen och satsa på lönsamma produkter/tjänster
 • Bearbeta marknaden aktivt men fokusera på lönsamma kunder
 • Revidera vägen till marknaden
 • Utveckla och/eller ersätt säljkår och försäljningskanaler

Tidsram
Beroende på organisationens storlek, vilka de underliggande problemen är och på ledningens och ägarnas vilja till förändring kan en fullständig turnaround ta allt från månader till år, men det är ytterst viktigt att man är fokuserad och håller god fart framåt.

Kommunikation
Intern kommunikation är viktig för att skapa engagemang och synliggöra de stegvisa framgångarna i att rädda och ställa om företaget. Den externa kommunikationen med kunder och kreditgivare måste också fungera under omställningen, och i sig ligga till grund för kommande satsning på tillväxt.

Cordevo-konsulter har som operativa ledare gjort turnaround på många företag eller varit rådgivare åt andra bolag i denna situation.

Om ni befinner er där, välkommen att kontakta oss för ett samtal hur vi kan hjälpa till.

Exempel på tidigare kunduppdrag inom lönsamhet: