Digitalt coachande ledarskap

En virtuell utbildning via Teams/Zoom

Detta är en kurs för dig som söker ökad kunskap om vad ett coachande ledarskap är och hur du kan applicera det i ditt dagliga arbete. Hur når du igenom kameran och når dina medarbetare effektivare på distans?

Om kursen

Genom ett coachande ledarskap kan du, dina medarbetare och verksamheten växa. Ett coachande förhållningssätt leder till att medarbetare vågar mer, tar större ansvar och mår bättre.
Vad är då ett coachande ledarskap och hur gör du? Vad är coaching och vad är det inte?
I en digital endagskurs går vi igenom tekniker och modeller att luta sig på. Testar genom övningar med övriga deltagare, utvärderar och reflekterar. Utöver det coachande ledarskapet tar vi i denna digitala version även in just det digitala perspektivet. Hur kan du coacha medarbetare på distans. Hur når du fram med coaching genom skärmen.

Cordevo erbjuder en digital grundutbildning i hur man använder ett coachande förhållningssätt via den digitala kanalen. Hur du bibehåller motivation och fortsätter utveckla trots mer arbete på distans. Målet är att skapa insikt och förståelse för det coachande ledarskapets möjligheter samt öka insikten i ditt eget ledarskap och lägga grunden för eventuell fortsatt träning.

Upplägg

Under utbildningen tar vi upp flera aspekter av ett coachande ledarskap, exempelvis:

  • Vad är coaching och vad är det inte
  • Vad behövs för att få det att fungera
  • Tillitsbaserad miljö och psykologisk trygghet
  • Identifiera och tydliggöra verksamhetens visioner och mål
  • Öka insikten i din personliga kommunikationsstil och framtoning
  • Att sätta gränser och möta olika beteenden
  • Att nå fram genom kameran och leda på distans
  • Aktivt lyssnande genom kameran och skärmen

Resultat

Efter genomgången utbildning har du fått en ökad kunskap om vad ett coachande ledarskap är och hur du kan applicera det i ditt dagliga arbete. Du har även fått en ökad förståelse för vikten av att lyssna och att många svar eller eventuella frågor finns i det som sägs. En ytterligare aspekt är hur du når igenom kameran och når dina medarbetare effektivare på distans.

Tid & Plats:

Utbildningen sker digitalt via Teams/ZOOM mellan 09:00 – 16:00.

Önskar du köra utbildningen internt i din verksamhet så går detta utmärkt att ordna. Välkommen att kontakta oss för mer information eller offert. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Pris:

Kostnaden är 4.900 kr + moms per person vilket inkluderar presentationsmaterialet.

Johanna Gittne

Utbildare:

Utbildare är vår ledarskapskonsult Johanna Gittne som är en mycket erfaren coach och ledarskapsutvecklare. Hon har stor vana av utbildningar och föreläsningar för både mindre och större grupper på olika ledningsnivåer.

Johanna skapar en öppenhet och trygghet vilket gör människor mottagliga för förändringar och lärande.

Mer information:

För mer information vänligen kontakta:

johanna.gittne@cordevo.se
Johanna mobil: 070-926 30 50

clas.rolander@cordevo.se
Clas mobil: 076-767 70 77