Cordevo Food for thought
Cordevo Food for thought

Food for thought

F som i förändring – några tankar på vägen
Författare: Clas Rolander

Vårt samhälle har alltid befunnit sig i ständig förändring – det är bara hastigheten som har varierat. Och nu är den definitivt både hög och ökande. För att som ledare då lyckas förbereda och styra sin organisation mot framtiden kan följande tio tankar vara till god hjälp:

1 FÖRSTÅELSE
För att proaktivt initiera förändringar är det grundläggande att förstå den värld vi lever i och vart vi är på väg. Vi måste också förstå vilka drivkrafter som motiverar både kunder och personal – nu och i framtiden. Därför bör mycket kraft läggas på att förstå VARFÖR förändring behövs.
Omvärldsstudier, scenariotänkande, analys av egna samt konkurrenters styrkor och svagheter hjälper till att skapa insikter.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Krav på förändring kommer ofta från att något inte fungerar, kanske till och med en kris av något slag, Tillväxt eller lönsamhet kan vara för låg, kunder kan vara missnöjda, kompetent personal svår att finna och så vidare. Men lika ofta är det ny teknologi som erbjuder nya möjligheter till bättre effektivitet, smartare produkter eller ett nytt sätt att gå till marknaden.
Motiven till nödvändig förändring kan vara många och samverkar ofta.

3 FÖRENKLINGAR
I en värld som är alltmer komplex, och där aktörerna är sammanflätade på ett intrikat sätt, kan mycket vara vunnet på att förenkla – relationer, flöden, organisation och ansvar till exempel. Man brukar prata om god komplexitet, som tillför värde, och ond komplexitet som bara kostar på. Därför kan det vara en bra start på förändringar att ta bort sådant som egentligen inte behövs innan man inför något nytt.
Reducering av komplexitet kring organisation, kunderbjudande, säljkanaler etc. är också en förändring och har dessutom nästan alltid en positiv inverkan på lönsamheten.

4 FÖRSTÄRKNING
Trots de förändringsbehov som varje företag och organisation upplever finns ofta mycket som ändå fungerar bra, men det gäller att finna dessa företeelser och förstärka dem. Det är alltid lättare att bli ännu bättre på det man redan är bra på än att ställa om till något helt nytt.
Innan man inför något nytt lönar det sig att identifiera goda beteenden och arbetssätt, samt förstärka dessa.

5 FÖRSLAG
Först därefter är man redo för att skapa eller ta emot förslag på VAD som bör ändras och HUR det skall göras. Förslagen både kan och bör komma från den egna organisationen likaväl som från externa rådgivare. Ibland kan det vara nyttigt att hämta inspiration och erfarenhet från andra branscher.
Låt alla delar av företaget liksom externa rådgivare bidra med förslag till förbättringar och förändringar, eller innovation om man så vill.

6 FOKUS
Man kan inte göra allt samtidigt utan måste välja det viktigaste – av resursskäl såväl som att få organisationen att ”hinna med” att anpassa sig till varje förändring. Hur man kommer fram till vad som skall ändras och vad som kan vänta varierar, men stort fokus skall ligga på värde – för kund, för ägare, för personal och för samhället i stort.
Det är nödvändigt att fokusera för att inte ha för många ”förändringsbollar” i luften samtidigt vilket kan riskera att inget blir genomfört.

7 FÖRÄNDRINGSRESAN
Till skillnad från projekt som styr mot uppsatta mål på en given tid med en tilldelad budget handlar genomgripande förändringar mer om att påverka människors beteenden på ett bestående sätt, ofta med stöd av ny teknologi. Detta kan ta flera år under vilket mycket kan hända, och man når inte säkert ett slutligt läge eftersom förutsättningarna hela tiden förändras.
Ett agilt arbetssätt är mer verkningsfullt än att göra upp detaljerade planer som sträcker sig långt fram i tiden.

8 FLOW
För att ”ha flyt” i sin förändringsresa är det bra att ta stöd i lämpliga metoder. FLOW – som syftar till att minska friktion i organisationer – är en av dessa, andra stavas Kotter-Cohen, SaFE, ADKAR och så vidare. Valda arbetssätt skall ha stöd i forskningen men det är lika viktigt att inte låta metodiken ta över. Erfarenhet och en handfast ledning är minst lika viktigt som metodiken.
En intern eller extern förändringsledare som driver handlingen framåt med fullt fokus på denna uppgift och som behärskar rätt metodik är en klar fördel.

9 FRAMDRIFT
För de prioriterade förändringarna gäller det att hålla farten uppe så att organisationen inte faller tillbaka i gamla beteenden. Bättre att tydliga steg tas i rätt riktning än att allt blir perfekt från början. Framsteg måste också kommuniceras, vilket i sig uppmuntrar till fortsatt delaktighet på förändringsresan och att hålla farten uppe.
Fart föder framgång i en god spiral – och väl kommunicerade små steg skapar engagemang och delaktighet.

10 FLEXIBILITET
Det är de flexibla företagen som överlever, de som är anpassningsbara i en föränderlig värld. Spana därför ständigt efter nya förutsättningar som kräver fortsatta förändringar. Våga pröva nya sätt att arbeta, nya erbjudanden till marknaden, nya sätt att attrahera expertis och så vidare, men var lika snabb i att ändra, avveckla och göra om när det visar sig att något inte fungerar.
“Survival of the fittest” gäller även i affärsvärlden – de som står stilla och inte anpassar sig kommer alltid att bli omsprungna.