Cordevo Kunduppdrag Akademiska hus

KUNDUPPDRAG

Data och AI-driven transformation
Mats Pettersson

Kund: Akademiska Hus / Örebro Campus Universitetsområde med IoT-nät

Situation:

Akademiska Hus och Örebro universitet vill skapa Sveriges mest digitaliserade och hållbara universitet. Syftet är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt, samtidigt som inomhusmiljön och energianvändningen förbättras.

De vill även förstå hur Corona pandemin påverkar sina lokalbehov.

Åtgärd:

Ett privat IoT-nätverk med 4 000 sensorer som mäter ljus, temperatur, luftfuktighet, inomhusklimat och rörelse infördes. Insamlad data tillsammans med omvärldsdata används sedan i maskininlärningsalgoritmer för att aggregeras i AI-lösningar, vilka i sin tur används för datadrivna beslut inom affärsverksamheten samt i forskning och utveckling.

Resultat:

Med realtidsdata och AI kommer Örebro Universitet att få realtidskunskap om hur lokalerna används och varför de används som de görs. Detta kommer även ge insikt i hur Corona-pandemin påverkar behoven och användningen av campus, vägledning för fortsatt utveckling och budgetprioriteringar.

” Vi ser allt tydligare att hållbarhetsfrågan handlar om att använda de resurser vi redan har mer effektivt”

Peter Karlsson, Innovationsledare Akademiska Hus
Cordevo Kunduppdrag Akademiska hus