Cordevo kunduppdrag fordonstillverkaren

KUNDUPPDRAG

Fordonstillverkaren insåg hur man kunde öka sin Innovationsförmåga
Clas Rolander

Kund: ”Fordonstillverkaren”

Situation:

Lena var HR på det stora bolaget och hon hade sedan länge märkt att de tekniska experterna på de fyra stora utvecklingsavdelningarna hade liksom tappat gnistan. Man hade inte alls lika många idéer från dem som kom in till företagets etablerade idéhanteringssystem och de idéer som kom in var mer av typen ”more of the same”. Man hade inget större samarbete över avdelningsgränserna heller. På avdelningsmötena var det mycket gnäll om småsaker. Det var ju inte därför man hade anställt dem för, i snitt, 10-15 år sedan. Det behövdes en uppryckning!

Lena fick stöd från företagsledningen och planerade en vidareutbildning av valda delar av personalen i de 4 grupperna. Hon startade att planera detta i god tid och tog kontakt med ett par representanter som skulle delta om vad de behövde för kunskaper. En genomgående uppfattning var att man ville bidra mer till verklig långsiktig utveckling i större steg av bolagets produkter och inte bara göra små förändringar, men man visste inte riktigt hur detta skulle gå till. Ämnet var alltså innovation.

Lena utnyttjade sitt nätverk inom bolaget och fick tag i ett par kollegor som hade namn på några som kunde entusiasmera och ge utbildning inom innovationsområdet.

Åtgärd:

Lotten föll på en erfaren konsult med både industriella och akademiska rötter, en teknisk expert även han som kunde sätta sig in i deras situation. Han började med att låta deltagarna svara på en enkät om vad de dels ansåg vara viktigt inom innovation, dels hur dessa delar hanterades inom bolaget.

Med detta som bas lade konsulten upp en heldag baserat på lite teori och mycket praktik där man tog upp

  1. Grafiska resultat (bubbeldiagram) av resultaten från deltagarna (anonymiserat på personnivå), jämförelse mellan avdelningarna
  2. Jämförelse med andra stora bolag
  3. Teoretisk beskrivning VARFÖR de 7 mest eftersatta områdena är så viktiga för innovation.
  4. Förklaring till VARFÖR det såg ut som de gjorde på det egna bolaget, dvs varför de 7 låg där de låg (Diskussion och presentation av förklaringsmodeller)
  5. Kreativa grupparbeten om HUR man skulle kunna gå till väga för att förbättra situationen på företaget på kort och lång sikt
  6. VAD den ideala situationen skulle kunna vara

Resultat:

Workshopsdagen med tema Innovation genomfördes med stor energi och entusiasm av deltagarna och utvärdering gav skyhöga resultat som reflekterade detta.

Resultatet blev medarbetare som var avsevärt mer insatta vad de och företaget skulle göra för att få till ännu mer innovation att hända. När Lena presenterade detta på ett avdelningsmöte med sina kollegor insåg man värdet att sprida detta sätt att vidareutveckla sina specialister inom hela bolaget.

Cordevo kunduppdrag fordonstillverkaren