Cordevo kunduppdrag medtech

KUNDUPPDRAG

Medtechbolaget skapade framtidsscenarier som grund för innovationsarbetet
Clas Rolander

Kund: ”Medtechbolaget”

Situation:

”Vi måste bli mer innovativa och erbjuda marknaden nya lösningar”, sa strategichefen till utvecklingschefen på det stora medicintekniska företaget. ”Visst” svarade denne, ”men vilken typ av sjukvård kommer att behövas om 10-15 år och vilken framtid skall vi vara innovativa för?”

Det är ju så att man dessbättre kan bota allt fler sjukdomar och folk blir allt friskare, men samtidigt lever vi längre och längre så att det man förr dog av i yngre ålder måste nu behandlas. Vi blir bättre på att förebygga sjukdomar, vården blir mer skräddarsydd och teknologin utvecklas snabbt men samtidigt finns många orosmoln. Exempelvis uppskattar WHO att det år 2035 kommer att saknas 13 miljoner läkare och sköterskor i världen. Måste robotar ta över? Och kommer vi ha råd med sjukvården, i USA slukar den redan 18% av BNP?

Utvecklingschefen fortsatte ”Det finns ju så många trender som påverkar oss. Under varje bokstav i PESTLE [Political, Economical, Societal, Technological, Legal och Environmental] hittar vi ju flera som kan vara direkt avgörande för om vi lyckas, och om bolaget överhuvudtaget finns kvar om 15 år”.

”Med denna osäkerhet tycker jag vi skapar en uppsättning scenarier hur vården kan se ut om 15 år” sa strategichefen och tillade ”jag vet några som kan hjälpa till”. Varpå han lyfte luren till några av Cordevos konsulter.

Åtgärd:

Vi föreslog en beprövad modell för scenarioplanering och tillsammans med ett tjugotal av firmans ledande personal från framförallt marknads- och utvecklingsfunktionerna identifierade vi ett 70-tal trender och rankade dessa i dimensionerna viktighet (för företagets affär) och osäkerhet (för om de kommer att slå in eller ej). Många gula lappar blev det. Vi intresserade oss helt för det osäkra, det som redan är säkert har ju företagets normala strategiprocess tagit hand om.

Nästa steg, efter att ha kokat ner trenderna till ett hanterligt antal och klustrat dem där möjligt, blev att välja de två mest dominanta typ nivån på erbjuden specialiserad vård och graden av AI, automatisering och tekniskt stöd för arbetsflödet. Vi ställde dessa och sina extremvärden mot varandra vilket gav upphov till fyra olika scenarier som var och en fick fyndiga beskrivande namn och en livfull men ändå trovärdig berättelse. Några skrev en tidningsartikel från framtiden, andra gjorde en videoinspelning och en grupp framförde ett litet skådespel för att illustrera.

Resultat:

Men dessa fyra framtidsscenarier som grund samlade sedan de bägge cheferna femtio av sina medarbetare till en kreativ innovationsdag där ett hundratal nya eller nygamla idéer togs fram.

“Nu känner jag mig mycket säkrare på att vi har idéer som kan bli innovationer för en osäker framtid. Vilket lysande förslag att jobba med scenarioplanering, och vad roligt vi har haft.”

Medtechbolagets utvecklingschef
Cordevo kunduppdrag medtech