Cordevo kunduppdrag verkstadsbolaget

KUNDUPPDRAG

Verkstadsbolaget ökade lönsamheten och räddades från nedläggning
Clas Rolander

Kund: ”Verkstadsbolaget”

Situation:

Lönsamhet är grunden för ett företags fortlevnad och måste alltid systematiskt bevakas och vårdas.

Ett stort verkstadsbolag som är underleverantör till bilindustrin hade kraftigt tappat i lönsamhet och visade mindre än en procent i vinst. Vidare var kunderna, särskilt den största dominerande kunden, kraftigt missnöjda med kvalitet och leveransprecision. Av denna anledning och på grund av för höga priser så hade företaget inte fått en enda order de sista två åren!!!

Fackföreningarna vädrade en fara för att koncernen skulle påbörja en nedläggning av företaget och företagsledningen var under stor press att visa framgångar annars skulle den bli utbytt.

Åtgärd:

En av Cordevos nuvarande konsulter anställdes som VD och detta är hans berättelse:

En snabb analys visade några illa fungerande flaskhalsar och åtgärder inleddes. Den fortsatta analysen visade på lågt resursutnyttjande med endast ca 50 procent effektiv produktion. En hel katalog med problem uppdagades.

Allt offertarbete stoppades tills vi kunde säkerställa 85 procents effektiv produktion av tillgänglig arbetstid i de stora dyra nyckelmaskinerna.

Resultat:

Personalen antog utmaningen med stort engagemang och lyckades överträffa målsättningen inte bara i de viktigaste maskinerna utan i hela fabriken. Kvaliteten förbättrades dessutom så att den interna kassationen gick ned kraftigt och mot kund så låg kassationen på ca en ppm (parts per million).

Med nya förutsättningar för offerterna så började nya order strömma in och den frigjorda kapaciteten kunde fyllas med ny produktion. Helgskiften och dyra extratransporter och andra kostnadsdrivande nödåtgärder kunde också avvecklas.

Endast mindre investeringar behövde göras och istället prioriterades underhåll, instruktioner och kvalitetsfokus.

Men det långsiktigt mest värdefulla var att information, dialog och samarbete skapade ett fantastiskt engagemang hos personal och fackklubbar.

Dessa stora förbättringar genomfördes på ca tre månader och hela åtgärdsprogrammet pågick i ett år innan allt gick in i ett löpande förbättringsarbete enligt ”Toyota Production System” (lean). Den löpande lönsamhetsstyrningen förbättrades kontinuerligt.

Slutresultatet var att omsättningstakten ökade med 37 procent och lönsamheten ökade till 22 procent.

Nedläggningshotet var definitivt undanröjt!

Workshopsdagen med tema Innovation genomfördes med stor energi och entusiasm av deltagarna och utvärdering gav skyhöga resultat som reflekterade detta.

Resultatet blev medarbetare som var avsevärt mer insatta vad de och företaget skulle göra för att få till ännu mer innovation att hända. När Lena presenterade detta på ett avdelningsmöte med sina kollegor insåg man värdet att sprida detta sätt att vidareutveckla sina specialister inom hela bolaget.

Cordevo kunduppdrag verkstadsbolaget